நட்பு

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் : #781 #782 #783 #784 #785 #786 #787 #788 #789 #790
குறள் #781
நட்புப்போல் செய்தற்கு அரியதும் இல்லை; அதுபோல்
காரியத்துக்குத் துணையும் வேறில்லை.

Tamil Transliteration
Seyarkariya Yaavula Natpin Adhupol
Vinaikkariya Yaavula Kaappu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #782
நல்லவர் நட்பு வளர்பிறை போன்றது; பேதையர் நட்புத்
தேய்பிறை போன்றது.

Tamil Transliteration
Niraineera Neeravar Kenmai Piraimadhip
Pinneera Pedhaiyaar Natpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #783
பழகப் பழகப் பண்புடையவர் நட்பு படிக்கப் படிக்க நூலின்பம்
போலும்.

Tamil Transliteration
Navildhorum Noolnayam Polum Payildhorum
Panputai Yaalar Thotarpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #784
நட்புச் செய்தல் அரட்டை அடித்தற்கன்று: பிழை செய்யும்
போது முன்வந்து இடித்தற்காம்.

Tamil Transliteration
Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan
Mersenaru Itiththar Poruttu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #785
நட்புக்குப் பலநாட் பழக்கம் வேண்டாம்; ஒத்த
மனப்பான்மையே உறவு தரும்.

Tamil Transliteration
Punarchchi Pazhakudhal Ventaa Unarchchidhaan
Natpaang Kizhamai Tharum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #786
முகம் இனிக்கப் பழகுவது நட்பாகாது; மனம் இனிக்கப்
பழகுவதே நட்பு .

Tamil Transliteration
Mukanaka Natpadhu Natpandru Nenjaththu
Akanaka Natpadhu Natpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #787
தீமைகளை நீக்கி நல்வழிப் படுத்தித் துன்பத்தில் தொடர்பு
கொள்வதே நட்பு.

Tamil Transliteration
Azhivi Navaineekki Aaruyththu Azhivinkan
Allal Uzhappadhaam Natpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #788
உடைநெகிழின் உடனே உதவும் கை போல நண்பன் துயரை
முந்திக்களைவதே நட்பு.

Tamil Transliteration
Utukkai Izhandhavan Kaipola Aange
Itukkan Kalaivadhaam Natpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #789
நட்பின் உயர் நிலையாது? வேறு படாமல் முடிந்தவரை
நண்பனைத் தாங்கி நிற்றல்.

Tamil Transliteration
Natpirku Veetrirukkai Yaadhenin Kotpindri
Ollumvaai Oondrum Nilai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #790
இவர் இன்னார், யான் இன்னவன் என்று பிரித்துக் கூறினும்
நட்பு பெருமை இழக்கும்.

Tamil Transliteration
Inaiyar Ivaremakku Innamyaam Endru
Punaiyinum Pullennum Natpu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱