பண்புடைமை

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் : #991 #992 #993 #994 #995 #996 #997 #998 #999 #1000
குறள் #991
பண்புடைமை என்ற நடத்தையை யாரிடத்தும் எளிதாகக்
கலந்து பழகுவதால் எய்தலாம்.

Tamil Transliteration
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #992
அன்பு கொள்ளுதலும் குடிக்கேற்ப ஒழுகுதலும் இரண்டும்
பண்பான நெறிகளாம்.

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #993
முகமொப்பு ஒருகுடி மக்கள் ஒப்பாகாது : நிறைந்த
குணவொப்பு ஒப்பாகும்.

Tamil Transliteration
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #994
விருப்பத்தோடு நன்மை செய்து வாழ்பவரின் எளிய
குணத்தையே உலகம் போற்றும்.

Tamil Transliteration
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #995
நட்பிலும் இகழ்ச்சி பிடிக்காது: பண்பாளரிடம் பகைவரும்
மதிக்கும் குணங்களே இருக்கும்.

Tamil Transliteration
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #996
பண்புடையார் இருப்பதால் உலகம் இருக்கிறது;
இல்லாவிடின் மண்ணாகிப் போயிருக்குமே.

Tamil Transliteration
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #997
சமுதாயப் பண்பில்லாதவர் அரம் போன்ற கூரிய
அறிஞராயினும் மரம் போல்வர்.

Tamil Transliteration
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #998
நட்புக் கொள்ளாமல் தீமை செய்வாரிடத்தும் பண்பொடு
பழகாமை இழிவாகும்.

Tamil Transliteration
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #999
யாரோடும் சிரித்துப் பழகத் தெரியாதவர்க்கு இப்பேருலகம்
பகற்காலத்தும் இருளாகும்

Tamil Transliteration
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1000
தீயவன் பெற்ற செல்வம் நல்ல பால் தீய பாத்திரத்தால்
முரிந்தது போலாம்.

Tamil Transliteration
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱