அமைச்சியல்

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1அமைச்சு கருவிAmaichchu
2சொல்வன்மைSolvanmai
3வினைத்தூய்மைVinaiththooimai
4வினைத்திட்பம்Vinaiththitpam
5வினைசெயல் வகைVinaiseyalvakai
6தூதுThoodhu
7மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்Mannaraich Cherndhozhudhal
8குறிப்பறிதல்Kuripparidhal
9அவை அறிதல்Avaiyaridhal
10அவையஞ்சாமைAvaiyanjaamai