அரசியல்

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1கல்விKalvi
2இறைமாட்சிIraimaatchi
3கல்லாமைKallaamai
4கேள்விKelvi
5அறிவுடைமைArivutaimai
6குற்றங் கடிதல்Kutrangatidhal
7பெரியாரைத் துணைக்கோடல்Periyaaraith Thunaikkotal
8சிற்றினம் சேராமைSitrinanjeraamai
9தெரிந்து செயல்வகைTherindhuseyalvakai
10வலியறிதல்Valiyaridhal
11காலம் அறிதல்Kaalamaridhal
12இடன் அறிதல்Itanaridhal
13தெரிந்து தெளிதல்Therindhudhelidhal
14தெரிந்து வினையாடல்Therindhuvinaiyaatal
15சுற்றந் தழால்Sutrandhazhaal
16பொச்சாவாமை (மறவாமை )Pochchaavaamai
17செங்கோன்மை (நல்லாட்சி )Sengonmai
18கொடுங்கோன்மைKotungonmai
19வெருவந்த செய்யாமைVeruvandhaseyyaamai
20கண்ணோட்டம் (இரக்கம் )Kannottam
21ஒற்றாடல் (உளவு)Otraatal
22ஊக்கம் உடைமைOokkamutaimai
23மடி இன்மைMatiyinmai
24ஆள்வினை உடைமை (முயற்சி)Aalvinaiyutaimai
25இடுக்கண் அழியாமைItukkan Azhiyaamai