குடியியல்

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1குடிமைKutimai
2மானம்Maanam
3பெருமைPerumai
4சான்றாண்மை (நிறை குணம் )Saandraanmai
5பண்புடைமைPanputaimai
6நன்றியில் செல்வம் (பயனிலாச் செல்வம் )Nandriyilselvam
7நாணுடைமை (வெட்கம் )Naanutaimai
8குடிசெயல் வகைKutiseyalvakai
9உழவுUzhavu
10நல்குரவு (வறுமை )Nalkuravu
11இரவு (பிச்சை )Iravu
12இரவச்சம் (கேட்க அஞ்சுதல்)Iravachcham
13கயமை (கீழ்மை )Kayamai