ಅಧ್ಯಾಯ: 89 - 98

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಸ್ನೇಹNatpu
2ಸ್ನೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆNatpaaraaidhal
3ಸಲಿಗೆPazhaimai
4ಕೆಟ್ಟಸ್ನೇಹThee Natpu
5ಕೊಡದ ಸ್ನೇಹKootaanatpu
6ದಡ್ಡತನPedhaimai
7ಅರಿವುಗೇಡಿತನPullarivaanmai
8ಹಗೆತನIkal
9ಹಗೆತನದ ಹಿರಿಮೆPakaimaatchi
10ಹಗೆಯ ರೀತಿಯನರಿವುದುPakaiththirandheridhal
11ಒಳ ಹಗೆUtpakai
12ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹಳಿಯದಿರುವುದುPeriyaaraip Pizhaiyaamai
13ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದುPenvazhichcheral
14ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು (ವೇಶ್ಯೆಯರು)Varaivinmakalir
15ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಯದಿರುವುದುKallunnaamai
16ಜೂಜುSoodhu
17ಮದ್ದುMarundhu