മനസ്സിനോട്

Verses

Holy Kural #1291
തന്നുള്ളമവരോടൊട്ടി നിൽപ്പൂനമ്മേ മറപ്പതിൽ
അപ്പോലെന്നെത്തുണക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടെൻറെ നെഞ്ചമേ?

Tamil Transliteration
Avarnenju Avarkkaadhal Kantum Evannenje
Neeemakku Aakaa Thadhu.

Explanations
Holy Kural #1292
നമ്മോടാഗ്രഹമില്ലാത്ത നാഥനെകണ്ടവേളയിൽ
വെറുക്കില്ലെന്നു സങ്കൽപ്പിച്ചങ്ങോ ട്ടോ ടുകയോ മനം?

Tamil Transliteration
Uraaa Thavarkkanta Kannum Avaraich
Cheraaarenach Cheriyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #1293
മനമേ നിൻപ്രിയം പോലെയവർപിന്നാലെ പോകയോ?
ക്ലേശഭൂയിഷ്ഠരായോർക്ക് തണിയില്ലെന്ന് തോന്നിയോ?

Tamil Transliteration
Kettaarkku Nattaaril Enpadho Nenjenee
Pettaangu Avarpin Selal.

Explanations
Holy Kural #1294
പിണങ്ങാൻ ഹേതുവാക്കി തൽഫലമേൽക്കാൻ മടിക്കയോ?
ഇനിമേലത്തരം കാര്യം നിന്നിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുമോ?

Tamil Transliteration
Inianna Ninnotu Soozhvaaryaar Nenje
Thuniseydhu Thuvvaaikaan Matru.

Explanations
Holy Kural #1295
കാമുകൻ ലഭിയാക്കലാം ദുഃഖമാം; ലഭ്യമാകവേ
വേർപെടും ദുഃഖമാം നെഞ്ചിന്നെന്നും ദുഃഖം വിധിച്ചതാം

Tamil Transliteration
Peraaamai Anjum Perinpirivu Anjum
Araaa Itumpaiththen Nenju.

Explanations
Holy Kural #1296
പ്രേമനാഥൻറെ വേർപാടിലേകയായ് വിഷമിക്കവേ
എന്നെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തികൊണ്ടശിക്കാൻ നോക്കുമെൻ മനം

Tamil Transliteration
Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal Ennaith
Thiniya Irundhadhen Nenju.

Explanations
Holy Kural #1297
നാഥനേവിസ്മരിക്കാത്ത ഹീനനെഞ്ചോടു ചേർന്നു ഞാൻ
വിസ്മരിക്കാവതല്ലാത്ത ലജ്‌ജാശീലം മറന്നുപോയ്‌

Tamil Transliteration
Naanum Marandhen Avarmarak Kallaaen
Maanaa Matanenjir Pattu.

Explanations
Holy Kural #1298
അകന്നനാഥനെത്താഴ്ത്തിചൊല്ലുന്നതപമാനമാം
എന്നുനണ്ണിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു ജീവിതത്വരയാൽ മനം

Tamil Transliteration
Ellin Ilivaamendru Enni Avardhiram
Ullum Uyirkkaadhal Nenju.

Explanations
Holy Kural #1299
ദോഷകാലം വരും നേരമർഹതപ്പെട്ട മാനസം
തണിയായ് നിന്നിടാവിട്ടാൽ തുണനൽകുന്നതാരഹോ!

Tamil Transliteration
Thunpaththirku Yaare Thunaiyaavaar Thaamutaiya
Nenjan Thunaiyal Vazhi.

Explanations
Holy Kural #1300
തനിക്ക് തൻ മനംതന്നേ ബന്ധുവാകാതിരിക്കുകിൽ
അയലാർ നിശ്ചയം ബന്ധം കാണിക്കാനിടയാകുമോ?

Tamil Transliteration
Thanjam Thamarallar Edhilaar Thaamutaiya
Nenjam Thamaral Vazhi.

Explanations
🡱