अधिकार 021 to 030

chapter
NoMarathiTamil Transliteration
दयाArulutaimai
मांसाशन नकोPulaanmaruththal
तपThavam
दंभKootaavozhukkam
कपटराहित्यKallaamai
सत्यVaaimai
क्रोधराहित्यVekulaamai
अहिंसा (अपाय नकरणे)Innaaseyyaamai
अहिंसा (न मरणे)Kollaamai
१०संसाराची असारताNilaiyaamai
११त्यागThuravu
१२सत्याचा साक्षात्कारMeyyunardhal
१३वासनाक्षयAvaavaruththal