अध्याय 051 to 060

chapter
NoMarathiTamil Transliteration
मंत्रीAmaichchu
वक्‍तृत्वSolvanmai
कर्माचे पावित्र्यVinaiththooimai
निश्चयी संकल्पशक्‍तीVinaiththitpam
कामॆ नीट करणेVinaiseyalvakai
दूत (वकील)Thoodhu
राजासमॊर कस वागावेMannaraich Cherndhozhudhal
तोंडावरून परीक्षाKuripparidhal
श्रोत्यांची वृत्ती ओळखणेAvaiyaridhal
१०सभेतील आत्मविश्‍वासAvaiyanjaamai