-

Verses

Holy Kural #११३१
प्रियजनांचा विरह ज्यांना सोसावा लागत आहे, विरहवन्हीने जे कळत आहेत, त्यांनी टोकदार शिंदीच्या फांदीवर बसावे. दुसरे काय?

Tamil Transliteration
Kaamam Uzhandhu Varundhinaarkku Emam
Matalalladhu Illai Vali.

Explanations
Holy Kural #११३२
शरीर नि मन दोघांना विरहवेदना सहन करवत नाहीत. शिंदीच्या अणकुचीदार टोकावर बसायलाही ती तयार होतील. सारी लाज त्यांनी आता सोडली आहे.

Tamil Transliteration
Nonaa Utampum Uyirum Matalerum
Naaninai Neekki Niruththu.

Explanations
Holy Kural #११३३
पूर्वी मनाचा खंबीरपणा नि विनय दोन्ही गोष्‍टी माझ्याजवळ होत्या, परंतु प्रेमविव्हळ प्रियकर शिंदीच्या ज्या अणकुचीदार फाद्यांवर बसतो, त्याच फक्‍त आता माझ्याजवळ आहेत.

Tamil Transliteration
Naanotu Nallaanmai Pantutaiyen Indrutaiyen
Kaamutraar Erum Matal.

Explanations
Holy Kural #११३४
दृढमती नि विनय यांचा तराफा तयार करून त्यावर विश्‍वासून मी होतो, परंतु वासनाविकारांचा एवढा प्रबल लोंढा आला की सारे वाहून गेले.

Tamil Transliteration
Kaamak Katumpunal Uykkum Naanotu
Nallaanmai Ennum Punai.

Explanations
Holy Kural #११३५
लहान काकणे गातांत घालणारी, फुलांप्रमाणे कोमल अशा त्या सुंदरीने या टोकदार फांद्यांवर बसायला मला भाग पाडले. ती मला सायंकाली मनस्पात देते, चिंता देते.

Tamil Transliteration
Thotalaik Kurundhoti Thandhaal Matalotu
Maalai Uzhakkum Thuyar.

Explanations
Holy Kural #११३६
त्या अल्लड सुंदरीचा विचार सारखा मनात येतो नि मी वचैन होतो. आता रातेअ झाली असली तरी या शिंदीच्या फांद्यांवर मी स्वार होईन.

Tamil Transliteration
Mataloordhal Yaamaththum Ulluven Mandra
Patalollaa Pedhaikken Kan.

Explanations
Holy Kural #११३७
मनात कामासागर उसळत असताही जी तरुणी शिंदीच्या अणुकुचीदार फांद्यांवर बसत नाही, तिच्या मनःसंयमाहून श्रेष्‍ठ असे या जगात दुसरे काय आहे?

Tamil Transliteration
Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil.

Explanations
Holy Kural #११३८
माझ्या विनयाची शक्‍ती माझे प्रेम लक्षातच घेत नाही. मी त्या प्रेमला किती हळुवारपणाने वागवीत असते हे त्या प्रेमलाही कळत नाही. मनातील प्रेमविकार प्रकट होतो नि जगाला कळून येतोच.

Tamil Transliteration
Niraiyariyar Manaliyar Ennaadhu Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum.

Explanations
Holy Kural #११३९
आपली उपेक्षा होत आहे असे वाटून मनातील प्रेम बाहेर पडते नि ते रस्त्यात स्वतःचे प्रदर्शन करते.

Tamil Transliteration
Arikilaar Ellaarum Endreen Kaamam
Marukin Marukum Maruntu.

Explanations
Holy Kural #११४०
लोक मला असतात. ज्या वेदना मला सोसाख्या लगत आहेत त्यांची त्यांना काय कल्पना?

Tamil Transliteration
Yaamkannin Kaana Nakupa Arivillaar
Yaampatta Thaampataa Aaru.

Explanations
🡱