अहिंसा (न मरणे)

Verses

Holy Kural #३२१
अहिंसा सर्वात्तम सद्‌गुण आहे; हिंसेसंगे सारी पापे येतात.

Tamil Transliteration
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral
Piravinai Ellaan Tharum.

Explanations
Holy Kural #३२२
भुकेलेल्यास जवळची भाकर दे नि हिंसेपासून दूर राहा, ह्या सर्व धर्मोपदेश्कांच्या दोन मुख्य आज्ञा आहेत.

Tamil Transliteration
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor
Thokuththavatrul Ellaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #३२३
सद्‌गुणांचा राजा म्हणजे अहिंसा; त्याच्या खालोखाल सत्य.

Tamil Transliteration
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan
Pinsaarap Poiyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #३२४
सन्मार्ग कोणता? आगदी लहान जीवासही कसे वाचवावे असा विचार ज्या मार्गाने गेल्यामुळे मनात येतो तो सन्मार्ग, तो श्रेष्‍ठ मार्ग.

Tamil Transliteration
Nallaaru Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Kollaamai Soozhum Neri.

Explanations
Holy Kural #३२५
संसारातील त्रिविध तपांच्या भीतीने अनेक संसार-निवृत्त होतात. परंतु अशांमध्ये तोच खरोखर श्रेष्‍ठ, जो प्रणिमात्रांचे प्राण पवित्र नि पूज्य मानतो.

Tamil Transliteration
Nilaianji Neeththaarul Ellaam Kolaianjik
Kollaamai Soozhvaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #३२६
अहिंसाव्रताचा निश्‍चय करणान्यावर सर्वभक्षक काळही वक्रवृष्‍टी करू इच्छित नाही.

Tamil Transliteration
Kollaamai Merkon Tozhukuvaan Vaazhnaalmel
Sellaadhu Uyirunnung Kootru.

Explanations
Holy Kural #३२७
प्राण सर्वांना प्रिय आहे. स्वतःचा प्राण वाचविण्यासाठीही कोणाचा प्राण घेऊ नकोस.

Tamil Transliteration
Thannuyir Neeppinum Seyyarka Thaanpiridhu
Innuyir Neekkum Vinai.

Explanations
Holy Kural #३२८
यज्ञामुळे नानाविध सुखे मिळतात असे म्हणतात. परण्तु हिंसा करून मिळणारी सुखे सज्जनाला, पवित्र हृदयाच्या मनुष्याला विष्‍ठेसमान त्याज्य नि तिरस्करणीय वाटतात.

Tamil Transliteration
Nandraakum Aakkam Peridheninum Saandrorkkuk
Kondraakum Aakkang Katai.

Explanations
Holy Kural #३२९
हिंसेवर जगणान्यांना विचारवंत पिशिताशन करणारे असे म्हणतात

Tamil Transliteration
Kolaivinaiya Raakiya Maakkal Pulaivinaiyar
Punmai Therivaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #३३०
तो पाहा भणंग भिकारी. त्याच्या सर्वागाला व्रणे पडली आहेत, रक्त-पूं वाहात आहेत; पौर्वजन्मी त्याने रक्तपात्केले होते असे विचारवंत ज्ञानी पुरुष म्हणतात.

Tamil Transliteration
Uyir Utampin Neekkiyaar Enpa Seyir Utampin
Sellaaththee Vaazhkkai Yavar.

Explanations
🡱