आलस्य

Verses

Holy Kural #६०१
तुमचे कुल म्हणजे तुमचा चिरंतन प्रकाश, स्थिर नंदादीप; परंतु आलस्याच्याविषारी वान्याने हा दिवा मालवला जाईल.

Tamil Transliteration
601 Kutiyennum Kundraa Vilakkam Matiyennum
Maasoora Maaindhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #६०२
ज्याला आपल्या कुळाची भक्कम पायावर उभारणी करायची असेल त्याने आळसाला आळस म्हणून संबोधावे नि त्याला दूर ठेवावे.

Tamil Transliteration
Matiyai Matiyaa Ozhukal Kutiyaik
Kutiyaaka Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #६०३
आलस हा मारेकरी आहे; याला हृदयात जगा द्याल तर तुमच्या कुळाचा तुमच्या डोळयांदेखत नाश होईल.

Tamil Transliteration
Matimatik Kontozhukum Pedhai Pirandha
Kutimatiyum Thanninum Mundhu.

Explanations
Holy Kural #६०४
जे आळशी बनून महत्वाची कामे अंगावर घेत नाहीत, त्यांच्या ठिकाणी दुर्गुणांची झपटयाने वाढ होईल आणि त्यांच्या घराण्याचा नाश होईल.

Tamil Transliteration
Kutimatindhu Kutram Perukum Matimatindhu
Maanta Ugnatri Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #६०५
ज्यांच्य विनाशकाल जवळ आला आहे ते आळस, निद्रा, विसराळूपणा नि दिरंगाई या चार दुर्गुणांच्या आहारी जातात.

Tamil Transliteration
Netuneer Maravi Matidhuyil Naankum
Ketuneeraar Kaamak Kalan.

Explanations
Holy Kural #६०६
राजाची कृपादृष्‍टी असली तरीही आळशी मनुष्य जगात पुढे येणार नाही; त्याची भरभराट होणार नाही.

Tamil Transliteration
Patiyutaiyaar Patramaindhak Kannum Matiyutaiyaar
Maanpayan Eydhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #६०७
जे आळशी आहेत, मोठमोठया कामांसाठी ज्यांचे हात उपयोगात आणले जात नाहीत, त्यांना जगाची निंदा सहन करावी लागेल, उपहास सहन करावा लागेल.

Tamil Transliteration
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu
Maanta Ugnatri Lavar.

Explanations
Holy Kural #६०८
ज्या घरात आळस घर करतो, ते लवकरच शत्रूच्या कचाटयात जाते.

Tamil Transliteration
Matimai Kutimaikkan Thangindhan Onnaarkku
Atimai Pukuththi Vitum.

Explanations
Holy Kural #६०९
आळस सोडून द्या, की ताबडतोव तुमच्या कुटुंबावर केसळू पाहणारी दुःखे दूर होतील.

Tamil Transliteration
Kutiyaanmai Yulvandha Kutram Oruvan
Matiyaanmai Maatrak Ketum.

Explanations
Holy Kural #६१०
ज्या राजाला आळस काय ते माहीत नाही, तो वामनाच्या तीन पावलांत मावलेल्या त्रिभुवनाला स्वसत्तेखाली आणू शकेल.

Tamil Transliteration
Matiyilaa Mannavan Eydhum Atiyalandhaan
Thaaaya Thellaam Orungu.

Explanations
🡱