उगीच शत्रू निर्माण करणे

Verses

Holy Kural #८७१
थट्टेनेसुद्धा आपण होऊन शत्रुत्वाची दुष्‍ट भावना मनात बाळगू गये.

Tamil Transliteration
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru.

Explanations
Holy Kural #८७२
धनुष्य ज्यांचे शास्त्र आहे अशांना आव्हान देव; परंतु जिव्हा हे ज्यांचे शास्त्र आहे त्यांना मात्र उगीच संतापवू नकोस.

Tamil Transliteration
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai.

Explanations
Holy Kural #८७३
मित्र नसताना जो राजा अनेक शत्रूंना आव्हान देतो, तो मूर्खाहून मूर्ख समजावा.

Tamil Transliteration
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan.

Explanations
Holy Kural #८७४
शत्रुला मित्र बनविण्यात जो पटाईत आहे, त्याची सदैव सत्ता राहील.

Tamil Transliteration
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku.

Explanations
Holy Kural #८७५
दोन शत्रूंची तुला एकाकी लढण्याचा जर प्रसंग आला, तर त्या देहोंतील एकाला स्वतःच्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न कर.

Tamil Transliteration
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru.

Explanations
Holy Kural #८७६
शोजान्याच्या बाबतीत, तो शत्रू असो विइ मित्र असो; तू जर काही करावयाचे ठरविले असशील, तर ते तू जेव्हा स्वतः अडचणीत असशील त्या वेळेस करू नकोस.

Tamil Transliteration
Thera?num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital.

Explanations
Holy Kural #८७७
तुझ्या अडचणी ज्यांना माहीत नाहीत, त्यांना त्या कळू देऊ नकोस; तुझी व्यंगे शत्रूसमोर उघड करू नकोस.

Tamil Transliteration
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #८७८
चांगल्या योजना कराव्या; साधने समुद्ध करावी; किल्लेकोट नि संरक्षणाची साधने बळकट ठेवावी. असे कराल तर तुमच्या शत्रूचा अभिमान लवकरच धुळीला मिळेल.

Tamil Transliteration
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku.

Explanations
Holy Kural #८७९
काटेरी झाडे लहान आहेत तोच तोडावी; कारण मोठी झाल्यावर ती तोडू पाहाल तर ती तुमचे हात कापून टाकतील.

Tamil Transliteration
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu.

Explanations
Holy Kural #८८०
तुम्हांला तुच्छ मानणान्यांचा गर्व जर तुम्ही दूर न कराल, तर तुमचा लवकरच नाश होईल.

Tamil Transliteration
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar.

Explanations
🡱