औषधे

Verses

Holy Kural #९४१
कफ, पित्त, वात यांत कोणाचेही आधिक्य होताच रोग होतो.

Tamil Transliteration
Mikinum Kuraiyinum Noiseyyum Noolor
Valimudhalaa Enniya Moondru.

Explanations
Holy Kural #९४२
पहिले अन्न पचल्यावरच लर दुसरे खाल्ले, तर औषधाची जरूरच नाही.

Tamil Transliteration
Marundhena Ventaavaam Yaakkaikku Arundhiyadhu
Atradhu Potri Unin.

Explanations
Holy Kural #९४३
बेताने खा; पहिले पचले असेल तरच खा; आयुष्यवर्धनाचा हा राजमार्ग होय.

Tamil Transliteration
Atraal Aravarindhu Unka Aqdhutampu
Petraan Netidhuykkum Aaru.

Explanations
Holy Kural #९४४
सणसणून भूक लागेपर्यत वाट पाहा आणि मग प्रकृतीस मानवणारे अन्न बेताने घे.

Tamil Transliteration
Atradhu Arindhu Kataippitiththu Maaralla
Thuykka Thuvarap Pasiththu.

Explanations
Holy Kural #९४५
प्रकृतीला मानवणारा आहार प्रमाणात घेशील, तर कधीच शारीरिक व्याधी होणार नाही.

Tamil Transliteration
Maarupaatu Illaadha Unti Maruththunnin
Oorupaatu Illai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #९४६
पोट रिकामे असेल तेव्हाच खाणान्याला आरोग्य शोधीत येते; आणि अपचन असताही खच्चून खाणान्याला नाना रोग शोधीत येतात.

Tamil Transliteration
Izhivarindhu Unpaankan Inpampol Nirkum
Kazhiper Iraiyaankan Noi.

Explanations
Holy Kural #९४७
पचनशक्‍तीच्या बाहेर मूर्खपणाने आधाशासारखे खाणान्यास सतरा रोग जडतात.

Tamil Transliteration
Theeyala Vandrith Theriyaan Peridhunnin
Noyala Vindrip Patum.

Explanations
Holy Kural #९४८
रोग जडण्याचे कारण नि रोग हटण्याचे उपाय यांचा विचार कर; आणि नीट काळजी घेऊन रोग दूर करण्याच्या कामास लाग.

Tamil Transliteration
Noinaati Noimudhal Naati Adhudhanikkum
Vaainaati Vaaippach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #९४९
चिकित्सकाने रोग्याची एकंदर स्थिती, रोगचिकित्सा व काळ ह्या सर्व गोष्‍टींचा विचार करावा; आणि मग रोग्याला बरे करण्याच्या मार्गाला लागावे.

Tamil Transliteration
Utraan Alavum Piniyalavum Kaalamum
Katraan Karudhich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #९५०
रोगी, वैद्य, औषधे नि औषधे देणारे, या चार गोष्‍टींवर रोग बरा होण्याचे, अवलंबून असते. या चारांचे पुन्हा चार विशिष्‍ट गुण आहेत.

Tamil Transliteration
Utravan Theerppaan Marundhuzhaich Chelvaanendru
Appaal Naar Kootre Marundhu.

Explanations
🡱