कामॆ नीट करणे

Verses

Holy Kural #६७१
सान्या चर्चाचा हेतू काहीतरी निश्‍चित करणे हा असतो. निश्‍चित ठरल्यावर विलंब लावणे चूक आहे.

Tamil Transliteration
Soozhchchi Mutivu Thuniveydhal Aththunivu
Thaazhchchiyul Thangudhal Theedhu.

Explanations
Holy Kural #६७२
ज्या गिष्‍टी हळूहळूच करावयाच्या असतात, त्या सावकाश विचाराने कर; परंतु ज्या झटपट उरकायला हव्यात, त्या क्षणभरही दूर ढकलू नको.

Tamil Transliteration
Thoonguka Thoongich Cheyarpaala Thoongarka
Thoongaadhu Seyyum Vinai.

Explanations
Holy Kural #६७३
जेव्हा जेव्हा परिस्थिती अवसर देईल, तेव्हा तेव्हा आपल्या ध्येयाकडे सरळ जात जा; जेव्हा परिस्थिती प्रतिकूल असेल, तेव्हा ज्या मार्गात फार विरोध नाही, त्याचे अनुसरण कर.

Tamil Transliteration
Ollumvaa Yellaam Vinainandre Ollaakkaal
Sellumvaai Nokkich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #६७४
अपुरे कार्य नि अशान्त शत्रू न विझलेल्या विस्तवाप्रमाणे आहेत; वेळ येताच वाढून निष्‍काळजी मनुष्याचा ती निःपात करतील.

Tamil Transliteration
Vinaipakai Endrirantin Echcham Ninaiyungaal
Theeyechcham Polath Therum.

Explanations
Holy Kural #६७५
कोणतेही कार्य करताना पाच गोष्‍टी लक्षात ठेवावयास हव्यात: कार्याचे स्वरूप, योग्य वेळ, योग्य स्थळ, कसे करायचे, कशाने करायचे (साधने)

Tamil Transliteration
Porulkaruvi Kaalam Vinaiyitanotu Aindhum
Iruldheera Ennich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #६७६
कोणतेही कार्य सुरू करण्यापूर्वी त्याला श्रम किती पडतील, मार्गातील अडचणी आणि अपेक्षित फायदा या गोष्‍टी लक्षात घ्याव्यात.

Tamil Transliteration
Mutivum Itaiyoorum Mutriyaangu Eydhum
Patupayanum Paarththuch Cheyal.

Explanations
Holy Kural #६७७
आपणाला जी गोष्‍ट साध्य करून घ्यावयाची आहे, तिच्यात जो तज्ज्ञ आहे, त्याच्या पोटात शिरून त्या गोष्‍टीचे मर्म समजून घ्यावे.

Tamil Transliteration
Seyvinai Seyvaan Seyanmurai Avvinai
Ullarivaan Ullam Kolal.

Explanations
Holy Kural #६७८
एका हत्तीकडून दुसन्या हत्तीस पशी पाडतात. त्याप्रमाणे एक कार्य दुसन्या कार्याचे साधन कर.

Tamil Transliteration
Vinaiyaan Vinaiyaakkik Kotal Nanaikavul
Yaanaiyaal Yaanaiyaath Thatru.

Explanations
Holy Kural #६७९
मित्रांना बक्षिसे देण्याआधी शत्रूंना शांत करण्याची नि त्यांना मित्र बनविण्याची त्वारा कर.

Tamil Transliteration
Nattaarkku Nalla Seyalin Viraindhadhe
Ottaarai Ottik Kolal.

Explanations
Holy Kural #६८०
जीविताची रोज उठून धाकधुक वाटू नये म्हणून दुर्बलांनी संधी येताच प्रबळांशी दोस्ती जोडायला नेहमी तयार असवे; निर्धास्त वाटवे म्हणुन सतत प्रयत्‍न करावे.

Tamil Transliteration
Uraisiriyaar Ulnatungal Anjik Kuraiperin
Kolvar Periyaarp Panindhu.

Explanations
🡱