कौटुंबिक जीवन

Verses

Holy Kural #४१
इतर तीन आश्रमांचा मुख्य आधार गृहस्थाश्रम हा आहे.

Tamil Transliteration
Ilvaazhvaan Enpaan Iyalputaiya Moovarkkum
Nallaatrin Nindra Thunai.

Explanations
Holy Kural #४२
पितरांचा नि अनाथांचा गृहस्थाश्रमी मनुष्य मित्र आहे. संन्याशांचा तो सखा आहे.

Tamil Transliteration
Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum
Ilvaazhvaan Enpaan Thunai.

Explanations
Holy Kural #४३
गृहस्थाची पाच कर्तव्ये आहेत: १ पितृतर्पण, २ देवतर्पण, ३ अतिथिसत्कार, ४ आप्तेष्टमित्रांस साहाय्य, आणि ५ स्वतःचीही काळजी धेणे.

Tamil Transliteration
Thenpulaththaar Theyvam Virundhokkal Thaanendraangu
Aimpulaththaaru Ompal Thalai.

Explanations
Holy Kural #४४
शहाण्या लोकांनी नावे ठेवू नयेत म्हणूण जो जपून वागतो, स्वतः जेवण्यापूर्वी जो दान कर्तो, अशाचा वंशतंतू कधी तुटत नसतो.

Tamil Transliteration
Pazhiyanjip Paaththoon Utaiththaayin Vaazhkkai
Vazhiyenjal Egngnaandrum Il.

Explanations
Holy Kural #४५
ज्या धरात सदाचार आहे आणि भरपूर प्रेम आहे, ते घर कृतार्थ झाले.

Tamil Transliteration
Anpum Aranum Utaiththaayin Ilvaazhkkai
Panpum Payanum Adhu.

Explanations
Holy Kural #४६
गृहस्थश्रमातील कर्तव्ये नीट पार पाडाल, तर दुसन्या आश्रमांची काय गरज?

Tamil Transliteration
Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin Puraththaatril
Pooip Peruva Thevan?.

Explanations
Holy Kural #४७
गृहस्थश्रमातील सारी कर्तव्ये पार पाडणारा, सदाचाराने कुटुंब चालवणारा, तो खरा साधक होय. मुमुक्षूंत त्याचे स्थान पहिले आहे.

Tamil Transliteration
Iyalpinaan Ilvaazhkkai Vaazhpavan Enpaan
Muyalvaarul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #४८
दुसन्यांना त्यांच्या व्रतपालनात जो साहाय्य देतो व स्वतः सदाचाराने वागतो, असा गृहस्थाश्रमी मनुष्य उपासतापास करून ईश्वराची प्रार्थना करीत बसणान्यांहून अधिक थोर संत होय.

Tamil Transliteration
Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa Ilvaazhkkai
Norpaarin Nonmai Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #४९
सदाचार हा विशेषेकरून गृहस्थाश्रमातच असतो; सच्छील हे वैवाहिक जीवनाचे भूषण आहे.

Tamil Transliteration
Aran Enap Pattadhe Ilvaazhkkai Aqdhum
Piranpazhippa Thillaayin Nandru.

Explanations
Holy Kural #५०
यथायोग्य वागणारा गृहस्थधर्मी मनुष्य मनुष्यांतील देवच होय.

Tamil Transliteration
Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhpavan Vaanu?ryum
Theyvaththul Vaikkap Patum.

Explanations
🡱