घरभेदे

Verses

Holy Kural #८८१
आमराया, झरे यांच्यापासून रोगराई उत्पन्न होत असेल तर त्याच्यापासून कोठला आनंद? कोठले सुख? तद्वत आप्‍तेष्‍टच जर तुमच्या नाशाची खटपट करीत असतील तर त्यांचा त्यागच करावा.

Tamil Transliteration
Nizhalneerum Innaadha Innaa Thamarneerum
Innaavaam Innaa Seyin.

Explanations
Holy Kural #८८२
नागव्या तरवारीप्रमाणे उघड शत्रुच करणान्याची तेवढी भीती नाही; परंतु मैत्रीचे ढोंग करणान्या शत्रूपासून मात्र सावध राहीले पाहिजे.

Tamil Transliteration
Vaalpola Pakaivarai Anjarka Anjuka
Kelpol Pakaivar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #८८३
गुप्‍त शत्रूंच्या बाबतीत सावध राहा; कारण तू संकटात आहेस असे दिसताच ते तुझा निःपात करतील.

Tamil Transliteration
Utpakai Anjiththar Kaakka Ulaivitaththu
Matpakaiyin Maanath Therum.

Explanations
Holy Kural #८८४
मैत्रीचे ढोंग करणारे शत्रू अनेक कारस्थाने रचत असतात; तुझ्या आप्‍तेष्‍टांच्या मनांत ते विष कालवतील.

Tamil Transliteration
Manamaanaa Utpakai Thondrin Inamaanaa
Edham Palavum Tharum.

Explanations
Holy Kural #८८५
स्वतःचे आप्‍तेष्‍टच जेव्हा द्रोही नी विश्‍वासघातकी बनतात, तेव्हा ते संकटे आणून तुझा जीव धोक्यात आणतील.

Tamil Transliteration
Uralmuraiyaan Utpakai Thondrin Iralmuraiyaan
Edham Palavum Tharum.

Explanations
Holy Kural #८८६
फंदाफितुरी एकदा का राजवाडयात, सैन्यात शिरली, म्हणजे मग तिला बळी न पडणे अशक्य होते.

Tamil Transliteration
Ondraamai Ondriyaar Katpatin Egngnaandrum
Pondraamai Ondral Aridhu.

Explanations
Holy Kural #८८७
घरभेद्या असलेले घर घट्ट झाकण असलेल्या भांडयाप्रमाणे असते; दिसायला एक, परंतु वस्तुतः दोन.

Tamil Transliteration
Seppin Punarchchipol Kootinum Kootaadhe
Utpakai Utra Kuti.

Explanations
Holy Kural #८८८
ज्या घरात घरभेदी असतो, ते गंजलेल्या लोखंडाप्रमाणे धुळीत मिळते.

Tamil Transliteration
Aramporudha Ponpolath Theyum Uramporudhu
Utpakai Utra Kuti.

Explanations
Holy Kural #८८९
घरभेद्या असलेल्या घराचे गृहछिद्र लहानसे असले तरी विनाश तेथे घिरटया घालीत असतो.

Tamil Transliteration
Etpaka Vanna Sirumaiththe Aayinum
Utpakai Ulladhaang Ketu.

Explanations
Holy Kural #८९०
तुमच्याविषयी द्वेषमत्सर बाळगणान्याजवळ तुम्ही आपलेपणाने वागणे म्हणजे घरात सर्प घेऊन राहण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Utampaatu Ilaadhavar Vaazhkkai Kutangarul
Paampotu Utanurain Thatru.

Explanations
🡱