छळ

Verses

Holy Kural #५५१
जो राजा सर्वांना समतेने वागवीत नाही, प्रजेवर जुलूम करतो, तो खुनी माणसाहून वाईट.

Tamil Transliteration
Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu.

Explanations
Holy Kural #५५२
सत्तेच्या जोरावर प्रजेजवळ वाटेल ते मागणे म्हणजे "उभा राहा, काय असेल ते दे." असे मागणान्या सरोडेखोराप्रमाणेच होय.

Tamil Transliteration
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu.

Explanations
Holy Kural #५५३
जो राजा रोज राज्यकारभाराची देखरेख करीत नाही, राज्यातील अव्यवस्था दूर करीत नाही, त्याचे प्रभुत्व प्रत्याही घसरत जात असते.

Tamil Transliteration
Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum.

Explanations
Holy Kural #५५४
ज्या अविचारी राजाच्या राज्यात न्याय नाही, त्याचे राज्य लवकरच जाईल.

Tamil Transliteration
Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu.

Explanations
Holy Kural #५५५
छळामुळे विव्हळणान्यांचे अश्रू राजाचे राज्य पार धुऊन नेतील.

Tamil Transliteration
Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai.

Explanations
Holy Kural #५५६
न्यायाने राज्य चालविले तर कीर्ती पसरते; अन्यायाने चालविले तर यश कलंकित होते.

Tamil Transliteration
Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli.

Explanations
Holy Kural #५५७
पाऊस पडला नाही तर जशी जनांची दशा होईल, तशी दुष्‍ट राजाच्या प्रजेची होत असते.

Tamil Transliteration
Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #५५८
जुलमी राजाच्या राज्यात गरिबांपेक्षा श्रीमंतांचीच स्थिती अधिक दुःखद असते.

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin.

Explanations
Holy Kural #५५९
सत्याच्या नि न्यायाच्या पथापासून विचलित होणान्या राजाच्या राज्यात पाऊस पडणार नाही.

Tamil Transliteration
Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal.

Explanations
Holy Kural #५६०
राजा न्यायाने राज्य न करील तर गाईचे स्तन अटतील, ब्राह्मण विद्या विसरतील.

Tamil Transliteration
Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin.

Explanations
🡱