ज्यांच्यावर विश्वास टाकायचा त्यांची परिक्षा

Verses

Holy Kural #५०१
मनुश्याची परीक्षा चार रीतींनी करावी: सत्यप्रीती, धनप्रीती. सुखप्रीती, आणि प्राणप्रीती. या चार कसोटया लावून मग विश्वास ठेवावा.

Tamil Transliteration
Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin
Thirandherindhu Therap Patum.

Explanations
Holy Kural #५०२
जो कुलज आहे, अपकीर्तीला जो भितो, जो निर्दोष आहे, तो मनुष्य तुला योग्य आहे.

Tamil Transliteration
Kutippirandhu Kutraththin Neengi Vatuppariyum
Naanutaiyaan Sutte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #५०३
हृदयाने पवित्र, विद्वत्तेने गाढे असे पुरुषही काही बाबतीत अनभिज्ञ असतात, असे परीक्षान्ती दिसून येते.

Tamil Transliteration
Ariyakatru Aasatraar Kannum Theriyungaal
Inmai Aridhe Veliru.

Explanations
Holy Kural #५०४
मनुष्यातील चांगुलपणा नि वाईटपणा, दोहेंचे वजन करून ज्याचे वजन जास्त भरेल तो त्या मनुष्याचा स्वभाव समजावा.

Tamil Transliteration
Kunamnaatik Kutramum Naati Avatrul
Mikainaati Mikka Kolal.

Explanations
Holy Kural #५०५
मनुष्याच्या वर्तनावरून तो मोठया मनाचा आहे की क्षुद्र मनाचा आहे ते दिसून येते.

Tamil Transliteration
Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam
Karumame Kattalaik Kal.

Explanations
Holy Kural #५०६
ज्यांना आप्‍तेष्‍ट नाहीत त्यांच्याजवळ जपून वागावे. त्यांच्या मनात प्रेमाचा ओलावा नसतो. ते कमालीचे निष्‍ठुर असतात.

Tamil Transliteration
Atraaraith Therudhal Ompuka Matravar
Patrilar Naanaar Pazhi.

Explanations
Holy Kural #५०७
एखाद्या मूर्खावर केवल आपले प्रेम आहे म्हणून त्याला जर तू सलागार नेमशील तर तो तुला वाटेल तितके वेडेचार करायला लावील.

Tamil Transliteration
Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal
Pedhaimai Ellaan Tharum.

Explanations
Holy Kural #५०८
पारख केल्याशिवाय जो दुसन्यावर विश्वास ठेवतो, तो आपल्या भावी पिढयांसाठीही भरपूर त्रास व संकटे निर्माण करून ठेवतो.

Tamil Transliteration
Theraan Piranaith Thelindhaan Vazhimurai
Theeraa Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #५०९
परीक्षा केल्याशिवाय कोणावर विश्‍वास ठेवू नकोस. आणि परीक्षा केल्यावर त्यांच्या योग्यतेनुरूप त्यांना काम दे.

Tamil Transliteration
Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin
Theruka Therum Porul.

Explanations
Holy Kural #५१०
परीक्षा घेतल्याशिवाय माणसावर विश्‍वास ठेवणे, तसेच मोठया योग्यतेच्या माणसाविषयी संशय घेणे- दोहोंमुळे फार त्रास सोसावा लाग्तो.

Tamil Transliteration
Theraan Thelivum Thelindhaankan Aiyuravum
Theeraa Itumpai Tharum.

Explanations
🡱