तोंडावरून परीक्षा

Verses

Holy Kural #७०१
दुसन्याचे तोंड उघडण्यापूर्वीच त्याच्या मनातील जो जाणतो, तो या जगाचे भूषण होय.

Tamil Transliteration
701 Kooraamai Nokkake Kuripparivaan Egngnaandrum
Maaraaneer Vaiyak Kani.

Explanations
Holy Kural #७०२
दुसन्याच्या मनातील जो खात्रीपूर्वक ओळखतो तो जणू देवच आहे असे समज.

Tamil Transliteration
Aiyap Pataaadhu Akaththadhu Unarvaanaith
Theyvaththo Toppak Kolal.

Explanations
Holy Kural #७०३
दुसन्यांच्या तोंडावरूनच त्यांच्या मनातील जे ओळखतात अशांना काहीही करून तू आपल्या सल्लागारमंडळात.

Tamil Transliteration
Kurippir Kurippunar Vaarai Uruppinul
Yaadhu Kotuththum Kolal.

Explanations
Holy Kural #७०४
न बोलता जे ओळखतात, अशांची चर्या इतरांप्रमाणेच दिसली तरी अशांचा एक विशिष्‍ट वर्गच असतो.

Tamil Transliteration
Kuriththadhu Kooraamaik Kolvaaro Tenai
Uruppo Ranaiyaraal Veru.

Explanations
Holy Kural #७०५
हृदयात काय चालले आहे ते एका दृष्‍टिक्षेपानेच जर डोळयाला ओळ्खता आले नाही तर ज्ञानेंद्रियातील वैशिष्‍ट्य कोठे उरले?

Tamil Transliteration
Kurippir Kurippunaraa Vaayin Uruppinul
Enna Payaththavo Kan?.

Explanations
Holy Kural #७०६
जवळच्या वस्तूचा रंग स्फटिक धारण करतो, त्याप्रमाणे मनाचा रंग मुद्रा धारण करीत असते.

Tamil Transliteration
Atuththadhu Kaattum Palingupol Nenjam
Katuththadhu Kaattum Mukam.

Explanations
Holy Kural #७०७
मुद्रेहून सूक्ष्म नि संवेदनाक्षम असे दुसरे जगात काय आहे? हृदयातील सुखदुःख प्रथम चर्याच दर्शविते.

Tamil Transliteration
Mukaththin Mudhukkuraindhadhu Unto Uvappinum
Kaayinum Thaanmun Thurum.

Explanations
Holy Kural #७०८
बोलल्याशिवाय तुझ्या अंतकरणातील गोष्‍टी जो जाणू शकतो, तो जर तुझा झाला तर त्याच्याकडे पाहूनच तुझे हेतू पूर्ण होत जातील.

Tamil Transliteration
Mukamnokki Nirka Amaiyum Akamnokki
Utra Thunarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #७०९
डोळयांच्या लहरी जो जाणतो तो केवळ त्यांच्याकडे पाहूनच हृदयात प्रेम आहे की वैर आहे ते सांगेल.

Tamil Transliteration
Pakaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum Kannin
Vakaimai Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #७१०
स्वतःला पाताळयंत्री समजतात त्यांच्यामध्ये विशेष काही असेल तर त्यांचा डोळा.

Tamil Transliteration
Nunniyam Enpaar Alakkungol Kaanungaal
Kannalladhu Illai Pira.

Explanations
🡱