दंभ

Verses

Holy Kural #२७१
ढेंगी माणसाचे ढोंग पाहून शरीरातील पंचमहाभूतांची तत्तवे हसू लगतात.

Tamil Transliteration
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal
Aindhum Akaththe Nakum.

Explanations
Holy Kural #२७२
अंतःकरणातील अशुद्धता नि मलीनता मनाला जर माहीत असेल तर वरपांगी गंभीर आविर्भावाचा काय बरे उपयोग?

Tamil Transliteration
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam
Thaanari Kutrap Patin.

Explanations
Holy Kural #२७३
मनावर ताबा न मिळविता खोटया तपश्‍चर्येचा नि वैराग्याचा आव आणणारा वाघाचे कातडे पांघरून चरणान्या गायीप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram
Puliyindhol Porththumeyn Thatru.

Explanations
Holy Kural #२७४
साधूपणाच्या आवरणाखाली जो पापे करतो, तो झुडपात लपून पाखरांना फसवणान्या पारध्याप्रंआणे आहे.

Tamil Transliteration
Thavamaraindhu Allavai Seydhal Pudhalmaraindhu
Vettuvan Pulsimizhth Thatru.

Explanations
Holy Kural #२७५
ढोंगी मनुष्य पावित्र्याचा आव आणतो नि म्हणतो, "मी माझ मनोविकार जिंकले आहेत." परंतु शेवटी त्याला दुःख करीत बसण्याची पाळी येईल आणि "अरेरे! काय मी केले?"असे म्हणत रडत बसावे लागेल.

Tamil Transliteration
Patratrem Enpaar Patitrozhukkam Etretrendru
Edham Palavun Tharum.

Explanations
Holy Kural #२७६
मनातून त्याग करता, त्यागाचे सोंग आणून जगाला जो फसवितो, त्याच्याहूनही अधिक दुष्ट असा लफंग्या आढळणार नाही.

Tamil Transliteration
Nenjin Thuravaar Thurandhaarpol Vanjiththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.

Explanations
Holy Kural #२७७
गुंजेची एक बाजू काळी असते, दुसरी पांढरी असते; त्याप्रमाणे बाहेरून चांगले परंतु अंतर्यामी वाईट असे दांभिक लोक असतात.

Tamil Transliteration
Purangundri Kantanaiya Renum Akangundri
Mukkir Kariyaar Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #२७८
असे किती तरी असतात की जे पवित्र तीर्थस्नाने करतात, पवित्र म्हणून मिरवतात; परंतु आत वाईट असतात.

Tamil Transliteration
Manaththadhu Maasaaka Maantaar Neeraati
Maraindhozhuku Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #२७९
बाण सरळ दिसतो; परंतु त्याला रक्ताची तहान असते; वीणा वक्र असली तरी मधुर संगीत पसवरते. म्हणून बाहय रागरंगावरून परीक्षा न करता कृतीवरून करावी.

Tamil Transliteration
Kanaikotidhu Yaazhkotu Sevvidhuaang Kanna
Vinaipatu Paalaal Kolal.

Explanations
Holy Kural #२८०
ज्या गोष्टी जगात वाईट मानल्या जातात, त्यांचा केलास म्हणजे पुरे. मग डोक्याचे मुंडन असो वा नसो.

Tamil Transliteration
Mazhiththalum Neettalum Ventaa Ulakam
Pazhiththadhu Ozhiththu Vitin.

Explanations
🡱