दारिद्रच

Verses

Holy Kural #१०४१
दारिद्रयाहून अधिक दुःखप्रद काय, असे विचारशील तर दारिद्रयाहून अधिक दुःख[रद दारिद्रयच, हे नीट ध्यानात धर.

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu.

Explanations
Holy Kural #१०४२
या लोकी वा परलोकी दारिद्रयामुळे सुख नाही, आनंद नाही.

Tamil Transliteration
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum.

Explanations
Holy Kural #१०४३
दारिद्रयामुळे स्वाभिमान मरतो, वाणीतील सुसंस्कृतता जाते.

Tamil Transliteration
Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai.

Explanations
Holy Kural #१०४४
दारिद्रयामुळे थोरामोठायांनही आपला मोठेपणा विसरण्याची पाळी येते आणि दास्याची नीच भाषा तेही बोलू लागतात.

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum.

Explanations
Holy Kural #१०४५
दारिद्रयाच्या एका शापात असंख्य मानहानिप्रद प्रसंग असतात.

Tamil Transliteration
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum.

Explanations
Holy Kural #१०४६
दरिद्री लोकांनी मोठमोठी तत्त्वज्ञाने अपार्बुद्धिवैभवाने विशद करून सांगितली तरी त्यांच्या शब्दाला मान मिळणार नाही.

Tamil Transliteration
Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum.

Explanations
Holy Kural #१०४७
गुणाहीन दारिद्रय अतिशापरूप आहे. मायलेकरांचीही ते ताटातूट करते.

Tamil Transliteration
Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum.

Explanations
Holy Kural #१०४८
आजही दारिद्रय मझा सोबती आहेच का? काल त्याने मरणान्तिक दुःख दिलेच होते!

Tamil Transliteration
Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu.

Explanations
Holy Kural #१०४९
रसरशीत निखान्यांचीही मी सुखशाय्या करीन; परंतु दारिद्रयात क्षणभरही दोळा लगणे कठीण.

Tamil Transliteration
Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu.

Explanations
Holy Kural #१०५०
दरिद्री लोकांना एकच मार्ग मोकळा आहे. तो म्हणजे मरणाचा. ते असे न करतील तर मिठाला नि पेजेला मरण आहे. (भीक मागून जगतील, ते अन्न व्यर्थ गेल्याप्रमाणे)

Tamil Transliteration
Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru.

Explanations
🡱