दुर्दैव आले तरी धीर न सोडणे

Verses

Holy Kural #६२१
दुर्दैव भेटायला अल्ल्पास प्रसन्न मुखाने त्याचे स्वागत करा. दुर्दैव आले असता धीर द्यायला एकच वस्तू समर्थ आहे, ती म्हणजे हास्य.

Tamil Transliteration
Itukkan Varungaal Nakuka Adhanai
Atuththoorvadhu Aqdhoppa Thil.

Explanations
Holy Kural #६२२
अस्थिर मन संकटसमुद्राला तोंड देण्यासाठी स्थिर वृत्तीने इद्ध होताच संकटे खाली मान घालतात, ती लाजतात.

Tamil Transliteration
Vellath Thanaiya Itumpai Arivutaiyaan
Ullaththin Ullak Ketum.

Explanations
Holy Kural #६२३
जे दुःखाने दुःखी होत नाहीत, ते दुःखाला दुःखी करतात.

Tamil Transliteration
Itumpaikku Itumpai Patuppar Itumpaikku
Itumpai Pataaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #६२४
प्रत्येक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जे पराकाष्‍ठेचा प्रयत्‍न करतात, तेच खरे पुरुष होत.

Tamil Transliteration
Matuththavaa Yellaam Pakatannaan Utra
Itukkan Itarppaatu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #६२५
अनंत आडचणी 'अ' पसरून समोर असतानाही ज्याचा धीर खचत नाही, त्याच्या मार्गात यायला अडचणींनाच अवघद वाटते.

Tamil Transliteration
Atukki Varinum Azhivilaan Utra
Itukkan Itukkat Patum.

Explanations
Holy Kural #६२६
दैवाची कृपा असताना जे फुशारून जात नाहीत, ते दुर्दैव आले असताना का म्हणून रडतील?

Tamil Transliteration
Atremendru Allar Patupavo Petremendru
Ompudhal Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #६२७
शरीर दुःखांचे माहेरघर आहे असे जाणुन शहाणे लोक शरीरावर संकटे आली तरी रंजीस येत नाहीत.

Tamil Transliteration
Ilakkam Utampitumpaik Kendru Kalakkaththaik
Kaiyaaraak Kollaadhaam Mel.

Explanations
Holy Kural #६२८
जो मनुष्य सुखासक्‍त नाही, तो दुःखे हा मर्त्य जीवनाचा नियमच आहे असे समजून अडचणींनी कष्‍टी होत नाही.

Tamil Transliteration
Inpam Vizhaiyaan Itumpai Iyalpenpaan
Thunpam Urudhal Ilan.

Explanations
Holy Kural #६२९
वैभवाचे काळीही जो सुखात रमत नाही, तो पडत्या काळात दुःखानेही रडत नाही.

Tamil Transliteration
Inpaththul Inpam Vizhaiyaadhaan Thunpaththul
Thunpam Urudhal Ilan.

Explanations
Holy Kural #६३०
कष्‍टांमुळे होणान्या त्रासाला नि दगदगीला जो आनंदरूपच मानतो, त्याची शत्रूही स्तुती करतात.

Tamil Transliteration
Innaamai Inpam Enakkolin Aakundhan
Onnaar Vizhaiyunj Chirappu.

Explanations
🡱