दूत (वकील)

Verses

Holy Kural #६८१
प्रेमळ स्वभाव, श्रेष्‍ठ कुलात जन्म, राजाला आकर्षील अशी चाल चलणूक हे दूताचे गुण होत.

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Vendhavaam
Panputaimai Thoodhuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #६८२
राजनिष्‍ठा, प्रखर बुद्धी, बोलण्यातील चातुर्य, त्वरित ग्रहणशक्‍ती हे गुण दूतास अत्यंत आवश्यक होत.

Tamil Transliteration
Anparivu Aaraaindha Solvanmai Thoodhuraippaarkku
Indri Yamaiyaadha Moondru.

Explanations
Holy Kural #६८३
आपल्या राजाचा फायदा व्हावा अशा रीतीने जो दुसन्या राजांजवळ बोलू शकतो तो बुद्धिमतां वरिष्‍ठ समजावा.

Tamil Transliteration
Noolaarul Noolvallan Aakudhal Velaarul
Vendri Vinaiyuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #६८४
व्यवहारकुशल, विद्याव्यासंगी आणि दिसायला रुबाबदार अशा माणसास शिष्‍टाईसाठी पाठवावे.

Tamil Transliteration
Arivuru Vaaraaindha Kalviim Moondran
Serivutaiyaan Selka Vinaikku.

Explanations
Holy Kural #६८५
अप्रिय बोलणे शक्यतो टाळून, मोजक्या गोड शब्दांनी दूताने आपल्या स्वामीचे हित साधावे.

Tamil Transliteration
Thokach Chollith Thoovaadha Neekki Nakachcholli
Nandri Payappadhaan Thoodhu.

Explanations
Holy Kural #६८६
विद्यावान, उत्साही, प्रसंगोचित जाणणारा, मन जिंकून घेणारे सुंदर बोलणे ज्याला साधते, अशा माणसाला परराष्‍ट्रांकडे दूत म्हणून पाठवावे.

Tamil Transliteration
Katrukkan Anjaan Selachchollik Kaalaththaal
Thakkadhu Arivadhaam Thoodhu.

Explanations
Holy Kural #६८७
जो काळ-वेळ ओळखतो, जो स्वकर्तव्य जाणतो, शब्द उच्चारण्यापूर्वी जे मनात असेल ते बोलून्पाहतो, तो उत्‍कृष्‍ट्दूत होय.

Tamil Transliteration
Katanarindhu Kaalang Karudhi Itanarindhu
Enni Uraippaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #६८८
शिष्‍टाईसाठी पाठविलेला दूत निश्‍चयी वृत्तीचा, शुद्ध हृदयाचा नि सुंदर चालचलाणुकीचा असावा.

Tamil Transliteration
Thooimai Thunaimai Thunivutaimai Immoondrin
Vaaimai Vazhiyuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #६८९
ज्याच्या बोलण्यात दुर्बलत्व नाही, न शोभणारे असे काही नाही, जो निश्‍चयाचा खंबीर आहे, असा मनुष्यच दुसन्या राजांच्या दरबारात आपल्या राजाचा संदेश घेऊन जायला योग्य होय.

Tamil Transliteration
Vitumaatram Vendharkku Uraippaan Vatumaatram
Vaaiseraa Vanka Navan.

Explanations
Holy Kural #६९०
मरणाची भीती दाखविली तरीही जो खरा राजदूत आहे तो कर्तव्यात कसूर करणार नाही; आपल्या स्वामीचे हित प्रयत्‍नपूर्वक साधील.

Tamil Transliteration
Irudhi Payappinum Enjaadhu Iraivarku
Urudhi Payappadhaam Thoodhu.

Explanations
🡱