देश

Verses

Holy Kural #७३१
जेथे नेहमी भरपूर पीक येते, जेये ऋषिमुनीचे माहेर आहे, भाग्यवान आणि संपन्न लोक जेथे नांदतात, तो देश थोर होय.

Tamil Transliteration
Thallaa Vilaiyulum Thakkaarum Thaazhvilaach
Chelvarum Servadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७३२
आपल्या सकलैकधर्मामुळे जो देश जनतेचे प्रेम ओढून घेतो, दुष्‍काळ नि दुर्भिक्ष यांपासून जो देश मुक्‍त असतो, तो देश थोर होय.

Tamil Transliteration
Perumporulaal Pettakka Thaaki Arungettaal
Aatra Vilaivadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७३३
कितीही ओझे पडले तरी जो देश सारे सहत करतो, आणि कर वगैरे व्यवस्थित देतो, तो देश थोर होय.

Tamil Transliteration
Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi Iraivarku
Iraiyorungu Nervadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७३४
जेथे दुष्‍काल नाही, रोगराई नाही, शत्रूचे हल्ले जेथे होत नाहीत, तो देश थोर होय.

Tamil Transliteration
Urupasiyum Ovaap Piniyum Serupakaiyum
Seraa Thiyalvadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७३५
ज्या देशात आपसात झगडणारे पंथ नि जाती नाहीत, जेथे खुनी अराजक नाही, जेथे देशाचा नाश करणारे देशद्रोही नाहीत, तो देश थोर होय.

Tamil Transliteration
Palkuzhuvum Paazhseyyum Utpakaiyum Vendhalaikkum
Kolkurumpum Illadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७३६
शत्रूमुळे ज्या देशाची धुळधाण होत नाही, आणि परचक्र आले तरीही ज्याच्या उत्पन्नात काही कमी होत नाही, तो देश सर्वश्रेष्‍ठ होय.

Tamil Transliteration
Ketariyaak Ketta Itaththum Valangundraa
Naatenpa Naattin Thalai.

Explanations
Holy Kural #७३७
नद्या, झरे, वेळेवर पाऊस, योग्य ठिकाणी डो डोंगरपर्वत, मजबूत तटबंदी, या गोष्‍टींची प्रत्येक देशास अत्यंत जरुरी असते.

Tamil Transliteration
Irupunalum Vaaindha Malaiyum Varupunalum
Vallaranum Naattirku Uruppu.

Explanations
Holy Kural #७३८
संपत्ती, भरपूर पीक, सुखी प्रजा, रोगमुक्‍तता, परचक्रापासून सुरक्षितता, ही राज्याची वा कोणत्याही देशाची पाच भूषणे होत.

Tamil Transliteration
Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam
Aniyenpa Naattiv Vaindhu.

Explanations
Holy Kural #७३९
लोकांच्या श्रमाशिवायही जो देश विपुल देतो, तोच खरोखर देश; श्रम केल्यारवच जो देतो, प्याला देश म्हणणे योग्य नाही.

Tamil Transliteration
Naatenpa Naataa Valaththana Naatalla
Naata Valandharu Naatu.

Explanations
Holy Kural #७४०
देशाला वरील सर्व गोष्‍टी अनुकूल असूनही जर राजसुख नसेल तर सारे व्यर्थ.

Tamil Transliteration
Aangamai Veydhiyak Kannum Payamindre
Vendhamai Villaadha Naatu.

Explanations
🡱