दोषांचे निर्मूलन कर

Verses

Holy Kural #४३१
जो मनुष्य औद्धत्य, क्रोध नि क्षुद्रता या दोषांपासून दूर असतो; त्याच्याजवळ एक प्रकारची प्रतिष्‍ठा, श्रेष्‍ठता तुम्हांला दिसेल. त्याचे वैभव त्यामुळे शोभून दिसते.

Tamil Transliteration
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu.

Explanations
Holy Kural #४३२
कार्पण्य, फाजील आत्मविश्‍वास आणि अमर्याद अनंगरंग हे राजाचे तीन मोठे दोष होत.

Tamil Transliteration
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku.

Explanations
Holy Kural #४३३
स्वतःच्या कीर्तीला डोळयांत तेल घालून जे जपतात, ते स्वतःच्या लहानशा दोषालाही पर्वतासमान लेखतात.

Tamil Transliteration
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar.

Explanations
Holy Kural #४३४
कोणत्याही प्रकारचे दुर्बलत्व अंगी नसावे म्हणून जप; कारण त्यामुळे शेवटी नाश होतो. सर्वांत मोठाशत्रू म्हणजे दुर्बलत्व.

Tamil Transliteration
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai.

Explanations
Holy Kural #४३५
अकस्मात येणान्या संकटासाठी ज्याची तयारी नसते, त्याचा, अग्नीने गवताची गंजी गळून जाते त्याप्रमाणे, सर्वनाश होईल.

Tamil Transliteration
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum.

Explanations
Holy Kural #४३६
राजाने प्रथम आपले दोष दूर करावे नि मग दुसन्याचे दाखवावे. असे करील तर त्याच्यावर दुःकसंकटे कशी येतील.

Tamil Transliteration
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?.

Explanations
Holy Kural #४३७
खर्चायला पाहिजे तेथेही खर्च न करणान्या कृपणाची धनदौलत शेवटी धुळीस मिळते.

Tamil Transliteration
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #४३८
मूठ कधीही सैल न करणारा कंजूषपणा हा एक स्वतंत्र दुर्गुण आहे. त्याची इतर दुर्गुणांत गणना करून चालणार नाही.

Tamil Transliteration
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru.

Explanations
Holy Kural #४३९
कधीही कशाने फुशारून जाऊ नको, शेफारून जाऊ नको. ज्यामुळे तुझे भले होणार नाही, असे धाडस करण्याच्या भानगडीत पडू नको.

Tamil Transliteration
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai.

Explanations
Holy Kural #४४०
ज्या गोष्‍टींमध्ये तुझ्या हृदयाचा परमानंद आहे, त्या गोष्‍टीसुद्धा तू जर दुसन्यास कळू दिल्या नाहीस, त्यांना सांगितल्या नाहीस, तर शत्रूंनी कितीही कारस्थाने केली तरी त्यांना तुझे काहीही वाकडे करता येणार नाही.

Tamil Transliteration
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool.

Explanations
🡱