द्यूत

Verses

Holy Kural #९३१
तू जिंकणार असलास तरीही द्यूत खेलू नको. तुझे ते जिंकून घेणे माशाने जिळलेल्या गळाप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru.

Explanations
Holy Kural #९३२
द्यूतासक्‍त लोक एक मिळवतील तर शंभर गमावतील. या जगात स्वतःची भरभराट करून घ्यायला त्यांना कोठे वाव आहे?

Tamil Transliteration
Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru.

Explanations
Holy Kural #९३३
पुनःपुन्हा सारे पणास लावाल तर सारे गमावाल.

Tamil Transliteration
Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum.

Explanations
Holy Kural #९३४
द्यूताने जितक्या लवकर दारिद्र्य येते, तसे कशानेच येत नाही. द्यूताने नाव बद्‍दू होते आणि वाटेल ते घाणेरडे कृत्य करायलाही मनुष्य तयार होतो.

Tamil Transliteration
Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il.

Explanations
Holy Kural #९३५
फासे खेळण्यातील आपल्या कौशल्याचा अभिमान बाळगणारे नि द्यूत्गृहाकडे जाणारे पुष्‍कळ झाले. परंतु रडला नाही, पस्तावला नाही, असा कोणीही त्यात दिसत नाही.

Tamil Transliteration
Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar.

Explanations
Holy Kural #९३६
द्यूतासक्‍तीच्या रूपाने तुमचे दुर्दैवच येते नि ते तुम्हाला अंध करते शेवटी अन्नान्नदशा प्राप्‍त होते.

Tamil Transliteration
Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar.

Explanations
Holy Kural #९३७
जुगाराच्या अड्डयावर जाऊन तू आपला वेळ वाया दवडशील, तर लवकरच सारी संपत्ती संपुष्‍टात येईल, तुझा नावलौकिकही नष्‍ट होईल.

Tamil Transliteration
Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin.

Explanations
Holy Kural #९३८
द्युतामुळे संपत्ती जाईल, प्रामाणिकपणाही नाहीसा होईल, तुझे हृदय कठोर होईल आणि तुझ्यावर दुःखसंकटे कोसळतील.

Tamil Transliteration
Porul Ketuththup Poimer Koleei Arulketuththu
Allal Uzhappikkum Soodhu.

Explanations
Holy Kural #९३९
जो द्यूतरत आहे, त्याला यश, तेज, विद्या, वैभव- सारे सोडून जाईल. त्याला दुपारची भ्रान्त पडेल.

Tamil Transliteration
Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin.

Explanations
Holy Kural #९४०
दुःखीकष्‍टी मनुष्य आशेने अधिकच जीवनासक्‍त होतो, त्याप्रमाणे द्यूतात गमावणारा अधिकाधिक इरेस पडतो.

Tamil Transliteration
Izhaththoru?um Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoru?um Kaadhatru Uyir.

Explanations
🡱