द्र्व्य मिळविणे

Verses

Holy Kural #७५१
महत्व नसणान्यांना महत्व प्राप्त करून देणारे द्रव्यासारखे दुसरे कोणते साधन आहे?

Tamil Transliteration
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul.

Explanations
Holy Kural #७५२
दरिद्री माणसाचा सर्वत्र अपमान होतो; धनवानाला सर्वच या, बसा म्हणतात.

Tamil Transliteration
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu.

Explanations
Holy Kural #७५३
द्रव्य म्हणजे अचंचल दीप-ज्योती; ज्याच्याजवळ हे निष्‍कंप द्रव्यतेज आहे त्याला कोठेच अंधार नाही.

Tamil Transliteration
Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru.

Explanations
Holy Kural #७५४
उत्तम व्यवहाराने जोडलेल्या धनाने पुण्य नि सुख प्राप्‍त होतात.

Tamil Transliteration
Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul.

Explanations
Holy Kural #७५५
ज्या द्रव्यार्जनात दया नि उपकार यांना थारा नाही, ते द्रव्यार्जन नको.

Tamil Transliteration
Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital.

Explanations
Holy Kural #७५६
जप्‍त केलेल्या मालामत्ता, बेवारशी मिळकती, जकाती, लढाईतील लूट, या सर्वांमुळे राजाचा खजिना समुद्र होत असतो.

Tamil Transliteration
Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul.

Explanations
Holy Kural #७५७
प्रेमामुळेदया नि सहानुभूती जन्मतात; परंतु त्यांचे सर्वधन व्याहला लक्ष्मी ही धात्री हवी असते.

Tamil Transliteration
Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu.

Explanations
Holy Kural #७५८
श्रीमंताने एखादे काम अंगावर घेणे म्हणजे टेकडीवरून हत्तींची झुंज पाहण्याप्रमणे आहे. (म्हणजे त्या मनुष्याला भीती नि चिंता नसते)

Tamil Transliteration
Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai.

Explanations
Holy Kural #७५९
द्रव्य भरपूर मिळवावे. शत्रूचा अभिमान धुळीस मिळवायला यासारखे तीक्ष्ण शास्त्र नाही.

Tamil Transliteration
Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil.

Explanations
Holy Kural #७६०
न्याय्य रीतीने धनार्जन करणान्याला धर्म आणि काम हे पुरुषार्थही सहज प्राप्‍त होतील.

Tamil Transliteration
Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu.

Explanations
🡱