न्यायी राज्य

Verses

Holy Kural #५४१
तुला चांगला न्याय द्यायचा आहे ना? तर नीट विचार कर, पंडितांचा सल्ला घे आणि निष्‍पक्षपातीप्रमाणे वाग.

Tamil Transliteration
Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai.

Explanations
Holy Kural #५४२
जगाची जगण्यासाठी आकाशातील ढगांकडे दृष्‍टी असते. त्याप्रमाणे रक्षणासाठी लोकांचे डोले राजदंडाकडे असतात.

Tamil Transliteration
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
Kol Nokki Vaazhung Kuti.

Explanations
Holy Kural #५४३
विद्येचा नि धर्माचा मुख्य आधार राजदंड होय.

Tamil Transliteration
Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol.

Explanations
Holy Kural #५४४
जो राजा प्रेमाने प्रजापालन करतो, त्याला सोडून राज्यपद जाणार नाही.

Tamil Transliteration
Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #५४५
जो राजा न्यायाने राजदंड हातात ठेवतो नि योग्य रीतीने राज्य चालवितो, त्याच्या राज्यात वेळेवर पाऊस पडेल.

Tamil Transliteration
Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku.

Explanations
Holy Kural #५४६
राजाला भाला-तलवारीने विजय मिळत नसतो; निष्‍पक्षपाती न्याय त्याला विजय देतो.

Tamil Transliteration
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin.

Explanations
Holy Kural #५४७
राजा सर्व प्रजेचा पालक होय. कोणात्याही बाजूला न झुकता तो जर निष्‍पक्षपाती राहील तर राजदंड त्याचा सांभाल करील.

Tamil Transliteration
Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin.

Explanations
Holy Kural #५४८
जो राजा प्रजेला भेटू इच्छीत नाही, जो योग्य कारणमीमांसा कधी करीत नाही, तो वैरी नसताही नाश पावतो.

Tamil Transliteration
Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum.

Explanations
Holy Kural #५४९
अन्तरबाह्य शत्रूंपासून प्रजेचा सांभाळ करणान्या राजाने दुष्‍ट लोकांचे, वाईट मार्गाने जाणान्यांचे जर शासन केले तर तो दोष नव्हे; त्याचे ते कर्तव्यच आहे.

Tamil Transliteration
Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #५५०
दुष्‍टांना देहान्तशासन देणे हे धान्याच्या शेतातून निरुपयोगी गवत उपटून टाकण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner.

Explanations
🡱