न खुपणारि वाणि

Verses

Holy Kural #९१
सुस्वभावी, सदाचारी मनुष्याची वाणी कोमल व प्रेमल असते. तिच्यात दंभ नसतो, वंचना नसते.

Tamil Transliteration
Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam
Semporul Kantaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #९२
उदाराच्या मोठया देणगीपेक्षाही गोड वाणी नि प्रसन्न व प्रेमळ दृष्टी अधिक श्रेष्‍ठ आहेत.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Eedhalin Nandre Mukanamarndhu
Insolan Aakap Perin.

Explanations
Holy Kural #९३
हृदयापासून येणान्या कोमल नि प्रेमळ शब्दांत, त्याचप्रमाणे प्रसन्न दृष्‍टीत सदाचाराचे माहेर असते.

Tamil Transliteration
Mukaththaan Amarndhuinidhu Nokki Akaththaanaam
Inso Linadhe Aram.

Explanations
Holy Kural #९४
सर्वांजवळ जो गोड बोलल, त्याला दुःखवर्चक दारिद्र्य कधी शिवणार नाही.

Tamil Transliteration
Thunpurooum Thuvvaamai Illaakum Yaarmaattum
Inpurooum Inso Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #९५
विनय आणि गोड गोड वाणी हीच माणसाची खरी भूषणे; दुसरी नाहीत.

Tamil Transliteration
Panivutaiyan Insolan Aadhal Oruvarku
Aniyalla Matrup Pira.

Explanations
Holy Kural #९६
जर तुझे विचार पवित्र असतील, तुझी वाणी मृदू व दयामय असेल, तर तुझ्यामधील असत्‌भाव कमी होत आहे आणि सत्‌प्रवृत्ती बाढत आहेत असे समझ.

Tamil Transliteration
Allavai Theya Aramperukum Nallavai
Naati Iniya Solin.

Explanations
Holy Kural #९७
प्रेमळ व हितकार बोलण्याने मित्र जोडले जातात आणि भाग्य घरी येते.

Tamil Transliteration
Nayan Eendru Nandri Payakkum Payaneendru
Panpin Thalaippiriyaach Chol.

Explanations
Holy Kural #९८
ज्या वाणीमध्ये प्रेम आहे, दया आहे; ज्या वाणीत क्षुद्रता नाही, त्या वाणीने इहपरलोकीकल्याण होते.

Tamil Transliteration
Sirumaiyul Neengiya Insol Marumaiyum
Immaiyum Inpam Tharum.

Explanations
Holy Kural #९९
मधुर व प्रेमळ वाणीने मिळणारे सुख चाखल्यावरही मनुष्य कठोर बोलायला कसा धजतो?

Tamil Transliteration
Insol Inidheendral Kaanpaan Evankolo
Vansol Vazhangu Vadhu?.

Explanations
Holy Kural #१००
गोड बोलण्याने काम होत असताही जो कठोर बोलतो, तो पिकलेले फळ टाकून कच्चे पसंत करतो, असे नाही का?

Tamil Transliteration
Iniya Ulavaaka Innaadha Kooral
Kaniiruppak Kaaikavarn Thatru.

Explanations
🡱