परीक्षा घेऊन कामावर नेमणे

Verses

Holy Kural #५११
सत्‌ काय, असत्‌ काय, याचा विवेक करून जो सट्ट पसंत करतो, त्याला कामावर नेम.

Tamil Transliteration
Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum.

Explanations
Holy Kural #५१२
राज्यातील साधन-सामग्रीचा नीट उपयोग करून राज्याची जो भरभरट करू शकेल, आणि आपत्तींचा जो परिहार करू शकेल, अशाला तू कारभारी कर.

Tamil Transliteration
Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai.

Explanations
Holy Kural #५१३
दयाळू, बुद्धिमान, पकटन निर्णय घेणारा आणि निर्लोभ, अशाला आपल्या सेवेत घे.

Tamil Transliteration
Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #५१४
सर्व कसोटींना उतरूनही मनुष्य ऐन वेळी बदलू शकतो, अशी पुष्‍कल उदाहरणे आहेत.

Tamil Transliteration
Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #५१५
जो कर्मकुशल आहे, चिकाटीने कष्‍टपूर्वक जो काम करू शकेल, अशावर काम सोपव. केवल एखाद्यावर आपले प्रेम आहे म्हणून नको.

Tamil Transliteration
Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #५१६
सेवकाची निवड करून मग योग्य ते काम त्याला दे. कोणतेही कार्य करायची योगुअ वेळ येईल तेव्हाच सेवकास ते करायला संग.

Tamil Transliteration
Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #५१७
त्या त्या माणसाची पात्रता, शक्‍ती बधून मगच कोणत्याही कामाची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवावी.

Tamil Transliteration
Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital.

Explanations
Holy Kural #५१८
एखाद्या कामाला अमुक एक मनुष्य लायक आहे असे दिसल्यावर त्याचा दर्जा वाढव; ते काम त्याला ज्या योगे पार पाडता येईल, त्या सान्या सवलती त्याला दे.

Tamil Transliteration
Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai
Adharkuriya Naakach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #५१९
कार्यकुशल सेवकाने आपण होऊन काही सवलती घेतल्या, थोडे स्वातंत्र्य घेतले, तर धन्याने लगेच त्याचा विपर्यास करू नये. धनी असे करील तर भाग्य त्याला सोडून जाईल.

Tamil Transliteration
Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru.

Explanations
Holy Kural #५२०
राजाने प्रत्याही सर्व कामावर देखरेख ठेवावी. राज्यातील अधिकारी जोपर्यत चांगले आहेत, तोपर्यत धोका नाही.

Tamil Transliteration
520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan
Kotaamai Kotaa Thulaku.

Explanations
🡱