पर्जन्यस्तुती

Verses

Holy Kural #११
न चुकता येणारी ही पर्जज्यवृष्‍टी पृथवीचे धारण करते. पर्जन्यवृष्‍टी म्हणजेच अमृत असे समज.

Tamil Transliteration
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru.

Explanations
Holy Kural #१२
चवीला गोड वाटणारे हे नाना प्रकारचे अन्न म्हणजे पर्जन्याची मानवाला मिळालेली देणगी आहे; आणि ते पाणीही मानवाच्या अन्नातील, आहारातील भाग बनते.

Tamil Transliteration
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thooum Mazhai.

Explanations
Holy Kural #१३
पाऊस न पडेल तर ही समुद्रवलयांकित पृथ्वी उग्र दुष्कालाने उद्‌ध्वस्त होईल.

Tamil Transliteration
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu
Ulnindru Utatrum Pasi.

Explanations
Holy Kural #१४
आकाशातील हे झरे जर आटले, तर शेतकरी हातात नांगर घरणार नाही.

Tamil Transliteration
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum
Vaari Valangundrik Kaal.

Explanations
Holy Kural #१५
पाऊस नाशही करतो; पाऊसच जगवतो, तगवतो.

Tamil Transliteration
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange
Etuppadhooum Ellaam Mazhai.

Explanations
Holy Kural #१६
आकाशातील हे झरे जर आटले, तर हे चिमणे गवतही वाढणार नाही.

Tamil Transliteration
Visumpin Thuliveezhin Allaalmar Raange
Pasumpul Thalaikaanpu Aridhu.

Explanations
Holy Kural #१७
समुद्राचे पाणी वर घेऊन ते पुन्हा खाली सोडण्याचे आकाशाने नाकारले, तर हे प्रचडं सागरही नासून जातील.

Tamil Transliteration
Netungatalum Thanneermai Kundrum Thatindhezhili
Thaannalkaa Thaaki Vitin.

Explanations
Holy Kural #१८
जर आकाश कोरडे राहिले, तर देवांना हविर्भाग मिळणार नाही, पृथ्वी उत्सव, सामारंभ होणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam
Varakkumel Vaanorkkum Eentu.

Explanations
Holy Kural #१९
आकाशाने पाणी पाठविले नाही, तर या विशाल पृथ्वीवर दया, तपस्या, ही दिसणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam
Vaanam Vazhangaa Thenin.

Explanations
Holy Kural #२०
पाणी नसले तर जीवनच नाही. म्हणून संतांचे थोर वर्तनही अंती पावसावरच अवलंबून आहे.

Tamil Transliteration
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku.

Explanations
🡱