पोकळ बडबड नको

Verses

Holy Kural #१९१
उगीच बडबड करून दुसन्यांच्या कानंना सतावणारा-त्याच्यावर श्रेते संतापतात, सारे लोक त्याचा तिरस्कार करतात

Tamil Transliteration
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan
Ellaarum Ellap Patum.

Explanations
Holy Kural #१९२
आपल्या मित्रांना दुखविण्यापेक्षाही दुसन्यांच्यासमोर पोकळ बडबड करणे फार वाईट आहे.

Tamil Transliteration
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila
Nattaarkan Seydhalir Reedhu.

Explanations
Holy Kural #१९३
जो वल्गाना करतो तो स्वतःची नालायकी उद्‌घोषितो.

Tamil Transliteration
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila
Paarith Thuraikkum Urai.

Explanations
Holy Kural #१९४
एखाध्या सभेत उगीच व्यर्थ बडबड केल्याने फायदा तर नाहीच; य्लट जो काही आपले चांगले असते, तेही आपणांस सेडून जाते.

Tamil Transliteration
Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap
Panpilsol Pallaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #१९५
तुम्ही किती का मोठे असाना, उगीच वटवट कराल, वृथा वल्गना कराल, तर सारा मानसन्मान गमावून बसाल.

Tamil Transliteration
Seermai Sirappotu Neengum Payanila
Neermai Yutaiyaar Solin.

Explanations
Holy Kural #१९६
पोकळ बल्गनांवर प्रेम करणान्याला सारहीन तूस म्हणा, भूस म्हणा.

Tamil Transliteration
Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal
Makkat Padhati Yenal.

Explanations
Holy Kural #१९७
योग्य वाटले तर वेळप्रसंगी शहाण्यांनी कठोर शब्दही वापरले तरी ते चलेल; परंतु निरर्थक बडबडीपासून दूर राहणे हे त्यांच्याही हिताचे आहे.

Tamil Transliteration
Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror
Payanila Sollaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #१९८
गहन प्रश्‍न सोडविण्यात गढून गेलेले लोक अर्थगंभीर शब्दांशिवाय निरर्थक शब्द बोलत नाहीत.

Tamil Transliteration
Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar
Perumpayan Illaadha Sol.

Explanations
Holy Kural #१९९
ज्यांची दृष्टी पूर्ण आहे, ते चुकूनसुद्धा पोकळ शब्द बोलत नाहीत.

Tamil Transliteration
Poruldheerndha Pochchaandhunj Chollaar Maruldheerndha
Maasaru Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #२००
बोल्ण्यास योग्य असेच शब्द बोल; पोकळ शब्द कधी बोलू नकोस.

Tamil Transliteration
Solluka Sollir Payanutaiya Sollarka
Sollir Payanilaach Chol.

Explanations
🡱