प्रभुस्तुती

Verses

Holy Kural #१
अकार ज्याप्रमाणे शब्दसृष्‍टीचा आरंभ, त्याप्रमाणे तों पुराणपुरुष चराचराचा आरंभ आहे.

Tamil Transliteration
Akara Mudhala Ezhuththellaam Aadhi
Pakavan Mudhatre Ulaku.

Explanations
Holy Kural #२
त्या ज्ञानस्वरूप परमात्म्याची तू पूजा करणार नसशील, तर तुझ्या या ज्ञानाचा उपयोग काय ?

Tamil Transliteration
Katradhanaal Aaya Payanenkol Vaalarivan
Natraal Thozhaaar Enin.

Explanations
Holy Kural #३
भक्तांच्या हृदयपुष्पांदरून चालणान्या त्या प्रभूच्या चरणांचा जो आश्रय करतो, तो चिरंजीव होतो.

Tamil Transliteration
Malarmisai Ekinaan Maanati Serndhaar
Nilamisai Neetuvaazh Vaar.

Explanations
Holy Kural #४
तिरस्कार वा स्वीकार यांच्या अतीत असणान्या त्या प्रभूच्या चरणांशी चिकटून
बसलेले ते भक्त; जीवनातील आधिव्याधी त्यांना कधी स्पर्शू शकणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Ventudhal Ventaamai Ilaanati Serndhaarkku
Yaantum Itumpai Ila.

Explanations
Holy Kural #५
भूचे स्वतन मनापासून करणारे ते भक्‍त बघ; भल्या-बुन्या कर्मांची फळे अतःपर त्यांना भोगावी लागणार नाहीत ते मुक्‍त होतील.

Tamil Transliteration
Irulser Iruvinaiyum Seraa Iraivan
Porulser Pukazhpurindhaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #६
ईश्वराने घालून दिलेल्या सन्मार्गाने जे जातात, इंद्रियांच्या इच्छा ज्यांनी जाळून टाकल्या, त्यांना पुनर्जन्‍म नाही.

Tamil Transliteration
Porivaayil Aindhaviththaan Poidheer Ozhukka
Nerinindraar Neetuvaazh Vaar.

Explanations
Holy Kural #७
अद्वितीय असा जो तो प्रभू, त्याच्या पदकमलाचा आश्रय करणारेच दुःखमुक्‍त होतात

Tamil Transliteration
Thanakkuvamai Illaadhaan Thaalserndhaark Kallaal
Manakkavalai Maatral Aridhu.

Explanations
Holy Kural #८
सत्यज्ञानाचा सिंधू असा जो योगीन्द्र, त्याच्या चरणाशी जे जडले ते या प्रक्षुब्ध
भवसागरातून तरून जातात.

Tamil Transliteration
Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark Kallaal
Piravaazhi Neendhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #९
अष्‍टगुणसंपन्न अशा त्या प्रभूच्या चरणांना जो वंदन करीत नाही, त्या चरणांपुढे ज्याचे डोके लवत नाही, ते डोके नसून खोके आहे.

Tamil Transliteration
Kolil Poriyin Kunamilave Enkunaththaan
Thaalai Vanangaath Thalai.

Explanations
Holy Kural #१०
प्रभुचरणाचा आश्रय करणारेच जन्म-मरणाचा फरे. चकवू शकतात इत रांना ते शक्य नाही.

Tamil Transliteration
Piravip Perungatal Neendhuvar Neendhaar
Iraivan Atiseraa Thaar.

Explanations
🡱