प्रेमकलह

Verses

Holy Kural #१३०१
(सखी प्रियला) गडे, त्याला आलिंगन नको देऊस, रागावल्याप्रमणे कर, मग त्याची कशी दुर्दशा होते ती बघ! जरा गमत तरी कर.

Tamil Transliteration
Pullaa Thiraaap Pulaththai Avar Urum
Allalnoi Kaankam Siridhu.

Explanations
Holy Kural #१३०२
प्रेमकलह म्हणजे प्रीतीचे सर्वस्व आहे; प्रीतीतील ते मीठे आहे. परंतु हा कलह फार लांबविणे म्हणजे अन्नात अधिक मीठ घातल्याप्रमाणे होईल.

Tamil Transliteration
Uppamain Thatraal Pulavi Adhusiridhu
Mikkatraal Neela Vital.

Explanations
Holy Kural #१३०३
(पत्‍नी मत्सराने पतीला) जिला तू रुसवून आला आहेस. तिला आलिंगन दिल्याशिवाय येशील तर आधीच जखमी झालेत्याला अधिक जखमी करण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Alandhaarai Allalnoi Seydhatraal Thammaip
Pulandhaaraip Pullaa Vital.

Explanations
Holy Kural #१३०४
जी रागाने आठया बसली आहे, तिची समजूत न घालता येणे म्हणजे वाळत जाणान्या रोपटयाची मुलेही कापून टाकण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Ooti Yavarai Unaraamai Vaatiya
Valli Mudhalarin Thatru.

Explanations
Holy Kural #१३०५
(पती मनातच) जे लोक अत्यंत निर्दोष असतात, अशांनाही प्रियेबरोबर प्रेमकलह करण्यात एकप्रकारची मोहक मधुर आकर्षकता वाटते.

Tamil Transliteration
Nalaththakai Nallavarkku Eer Pulaththakai
Pooanna Kannaar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #१३०६
प्रिया कधीच रुसणार नसेल, कपाळाला आठया घालणार नसेल, तर प्रेमाची मधुर फळे मिळणार नाहीत; त्याण्ची अर्धा गोडी निघून जाईल.

Tamil Transliteration
Thuniyum Pulaviyum Illaayin Kaamam
Kaniyum Karukkaayum Atru.

Explanations
Holy Kural #१३०७
प्रेमकलहात एकप्रकारचे दुःख असते. प्रत्येक क्षणी आपण मनात म्हणत असतो, आमची लवकर गोडी होईल की अजून बराच वेळ लागेल?

Tamil Transliteration
Ootalin Untaangor Thunpam Punarvadhu
Neetuva Thandru Kol Endru.

Explanations
Holy Kural #१३०८
(पती स्वतःशीच) परंतु पत्‍नीला ऐकू जाईल अशा रीतीने) मी किती दुःखी आहे, हे पाहायला जर प्रिया जवळ नसेल तर या दुःखाचा काय उपयोग?

Tamil Transliteration
Nodhal Evanmatru Nondhaarendru Aqdhariyum
Kaadhalar Illaa Vazhi.

Explanations
Holy Kural #१३०९
थंडगार बागेत पाणी सुंदर दिसते; त्याप्रमाणे अत्यंत प्रेम करणान्या व्यक्तीच्या ठिकाणीच राग शोभून दिसतो.

Tamil Transliteration
Neerum Nizhaladhu Inidhe Pulaviyum
Veezhunar Kanne Inidhu.

Explanations
Holy Kural #१३१०
जी माझे सांत्वन करीत नाही, तिच्यासाठी माझे हृदय जर अजून झुरत असेल, तर केवळ मूर्खपणाच्या इच्छेचे हे फळ आहे.

Tamil Transliteration
Ootal Unanga Vituvaarotu Ennenjam
Kootuvem Enpadhu Avaa.

Explanations
🡱