बलवंतांचा राग

Verses

Holy Kural #८९१
जे सर्वशक्‍तिमान आहेत, कर्तुमकर्तुम करू शकतील, अशांच्या क्रोधापासून स्वसंरक्षणेच्छू माणसाने जपावे; त्यांच्या क्रोधाला तिळभरही जागा देऊ नये?

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Ikazhaamai Potruvaar
Potralul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #८९२
तुम्ही बलवंताचा अपमान कराल, तर त्यांची शक्‍ती तुमच्यावर अपरिहार्य अशी अनंत दुःखे लोटील.

Tamil Transliteration
Periyaaraip Penaadhu Ozhukir Periyaaraal
Peraa Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #८९३
तुला स्वतःचा सर्वनाश करून घ्यायचा आहे? तर मग जा आणि तुझा नाश करण्याचे ज्यांना सामर्थ्य आहे, त्यांना डवच.

Tamil Transliteration
Ketalventin Kelaadhu Seyka Atalventin
Aatru Pavarkan Izhukku.

Explanations
Holy Kural #८९४
जो प्रबळाला दुखवितो, तो आपण होऊन मृत्यूला बोलावतो.

Tamil Transliteration
Kootraththaik Kaiyaal Viliththatraal Aatruvaarkku
Aatraadhaar Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #८९५
प्रबळ शास्त्रास्त्रांनी सज्ज अशा राजावा राग जो ओढवून घेईल, त्याची कोठेही धडगत नाही.

Tamil Transliteration
Yaantuch Chendru Yaantum Ularaakaar Vendhuppin
Vendhu Serappat Tavar.

Explanations
Holy Kural #८९६
वणव्यात सापडलेले एक वेळ जिवानिशी सुटतील; तर तुझे हे कुबेराचे वैभव कोठे राहील?

Tamil Transliteration
Eriyaal Sutappatinum Uyvuntaam Uyyaar
Periyaarp Pizhaiththozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #८९७
तपःसामर्थ्यसंपन्न ऋषी जर तुझ्यावर संतापले, तर तुझे हे कुबेराचे वैभव कोठे राहील?

Tamil Transliteration
Vakaimaanta Vaazhkkaiyum Vaanporulum Ennaam
Thakaimaanta Thakkaar Serin.

Explanations
Holy Kural #८९८
आपला पया पक्का आहे, कोणाचेही भय नाही, असे जरी तुम्हांस वाटले तरी पर्वताप्रमाणे बलवान असणान्यांनी मनात आणले तर तुमचे ते समूळ उत्पाटन करू शकतील.

Tamil Transliteration
Kundrannaar Kundra Madhippin Kutiyotu
Nindrannaar Maaivar Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #८९९
पवित्र व व्रतस्थ लोक देवेन्द्रावर संतापले तर तो देवेन्द्रही स्वराज्य गमावून रसातळास जाईल.

Tamil Transliteration
Endhiya Kolkaiyaar Seerin Itaimurindhu
Vendhanum Vendhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #९००
तपोनिधीची वक्र दृष्‍टी वळली, तर भी मी म्हणणारे मातब्दरही धुळीस मिळतील.

Tamil Transliteration
Irandhamaindha Saarputaiyar Aayinum Uyyaar
Sirandhamaindha Seeraar Serin.

Explanations
🡱