भूतदया

Verses

Holy Kural #२२१
दरिद्र्नारायणास देणे ही खरी भूतदया; इतर देणे कर्ज देण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #२२२
दुसन्यापासून स्वीकारल्यामुळे स्वर्ग मिळत असला तरी तो नको. आणि दात्याला जरी स्वर्गात मज्जाव झाला तरीही दान देणे हा थोर गुणाच समजावा.

Tamil Transliteration
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru.

Explanations
Holy Kural #२२३
"माझ्याजवळ नाही" असे हीनदीनपणे न बोलता कुलवान मनुष्यच फक्त देत असतो.

Tamil Transliteration
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula.

Explanations
Holy Kural #२२४
याचकाच्या मुखावर समाधानाचे हास्य पाहिल्याशिवाय दात्याच्या हृदयाला खरा आनंद होत नाही.

Tamil Transliteration
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu.

Explanations
Holy Kural #२२५
स्वतःवर विजय मिळविणान्याचा सर्वत मोठा विजय म्हणजे भुकेवर विजय मिळविणे; परंतु हा विजयही तेव्हाच मिळतो, जेव्हा आपण स्वतःला नाकारून दुसन्याची भूक आधी शांत करतो.

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin.

Explanations
Holy Kural #२२६
गरिबांच्या आतडयाना सतावणारी ही भूक- ही शान्त करणे हाच आपल्यावर पुढे वाईट दिवसांची पाली आली तर त्या वेळेस आधार असावा म्हणून ठेवलेली पुंजी होय असे श्रीमांताने समजावे.

Tamil Transliteration
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi.

Explanations
Holy Kural #२२७
जो मनुष्य सर्वांना दिल्यावर स्वत: खातो त्याला भुकेचा भयंकर रोग कधी शिवणार नाही.

Tamil Transliteration
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu.

Explanations
Holy Kural #२२८
दुसन्याला न देता जे निर्दय, कृपण लिक स्वत:ची संपत्ती नुसती साचवून ठेवतात, त्यांनी देण्यातील आनंद कधी चाखून तरी पाहिला आहे का?

Tamil Transliteration
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar.

Explanations
Holy Kural #२२९
भिकास्न्याचा मोडक्यातोदक्या तुकडछापेक्षाही आपण एकटाव बसून खाणारा जो श्रीमंत, त्याच्या त्या साचीच अन्नाला कमी चव आहे.

Tamil Transliteration
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal.

Explanations
Holy Kural #२३०
मृत्यूहून दुःखदायक काय आहे? परंतु दुसरा मदत मागत असता ती कशी घ्यावी हे कळत नाही म्हणून आलेला मरणही गोड आहे.

Tamil Transliteration
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai.

Explanations
🡱