मांसाशन नको

Verses

Holy Kural #२५१
स्वतःची चरबी वाढावी म्हणून दुसन्या प्राण्यांचे जो मांस खातो; त्याला दया कशी बरे कधी वाटेल?

Tamil Transliteration
Thannoon Perukkarkuth Thaanpiridhu Oonunpaan
Engnganam Aalum Arul?.

Explanations
Holy Kural #२५२
उध्यळयांच्या हातात कधी पैसा दिसणार नाही आणि मांसाशन करणान्याच्या हृदयात दयेचा लेशही आढळणार नाही.

Tamil Transliteration
Porulaatchi Potraadhaarkku Illai Arulaatchi
Aangillai Oondhin Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #२५३
सशस्त्र शिपायांच्या हृदयांत ज्याप्रमाणे दया नसते, त्याप्रमाणे मांसाशन करणान्याच्या हृदयात सद्‌भाव नसतो.

Tamil Transliteration
Pataikontaar Nenjampol Nannookkaadhu Ondran
Utalsuvai Untaar Manam.

Explanations
Holy Kural #२५४
प्राण्यांची हिंसा करणे म्हणजे खरोखर हृदयाचा निष्ठुरपणा आहे; आणि त्यांचे मांस खाणे म्गणजे तर फारच अन्याय वाटतो.

Tamil Transliteration
Arulalladhu Yaadhenin Kollaamai Koral
Porulalladhu Avvoon Thinal.

Explanations
Holy Kural #२५५
मांसाशन वर्ज्य करणे म्हणजे खरोखर जगणे. मांसाशन करशील तर नरकाच्या दरीत तुला कायमचे खितपत पडावे लागेल.

Tamil Transliteration
Unnaamai Ulladhu Uyirnilai Oonunna
Annaaththal Seyyaadhu Alaru.

Explanations
Holy Kural #२५६
जगाला मांसाशन नकोच असेल, तर ते विकायला तरी कोण आणील?

Tamil Transliteration
Thinarporuttaal Kollaadhu Ulakenin Yaarum
Vilaipporuttaal Oondraruvaa Ril.

Explanations
Holy Kural #२५७
दुसन्या प्राण्यांच्या वेदनांची कल्पना जर मानवाला यथार्थपणे आली, त्र तो कधीही मांसाशन करू इच्छिणार नाही.

Tamil Transliteration
Unnaamai Ventum Pulaaal Piridhondran
Punnadhu Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #२५८
या मायामय, अज्ञानमय संसाराची बंधने सोडून जे मुक्त झाले, ते हत्या करून कधीही मांसाशन करणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Seyirin Thalaippirindha Kaatchiyaar Unnaar
Uyirin Thalaippirindha Oon.

Explanations
Holy Kural #२५९
हजारो यज्ञा करण्यापेक्षा प्राण्यांची हिंसा न करणे आणि मांस न खाणे श्रेष्ठ आहे.

Tamil Transliteration
Avisorin Thaayiram Vettalin Ondran
Uyirsekuth Thunnaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #२६०
जो कोणाची हिंसा करीत नाही व मांसाशन करीत नाही, त्याला सारे जग हात जोडून वंदन करते.

Tamil Transliteration
Kollaan Pulaalai Maruththaanaik Kaikooppi
Ellaa Uyirun Thozhum.

Explanations
🡱