मूर्खपणा

Verses

Holy Kural #८३१
तुला मूर्खपणा समजून घ्यायाचा आहे? हितकर फेकणे नि अहितकर कवटाळणे याला मूर्खपणा म्हणतात.

Tamil Transliteration
Pedhaimai Enpadhondru Yaadhenin Edhangontu
Oodhiyam Poka Vital.

Explanations
Holy Kural #८३२
अयोय नि नीच गोष्‍टींकडे मन जाणे याला मूर्खपणा म्हणतात.

Tamil Transliteration
Pedhaimaiyul Ellaam Pedhaimai Kaadhanmai
Kaiyalla Thankat Seyal.

Explanations
Holy Kural #८३३
अविवेकी मनुष्य कर्तव्यपराङ्‌मुख आणि उद्धट असतो; त्याला लाज नसते. ज्या गोष्‍टी हृदयशी धराव्या त्या तो कधीही धरणार नाही.

Tamil Transliteration
Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil.

Explanations
Holy Kural #८३४
विद्वान आहे, दुसन्यास शिकवतो; परंतु स्वतःच्या वासनांचा मात्र गुलाम आहे; अशाहून मूर्ख अविचारी कोण आहे?

Tamil Transliteration
Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il.

Explanations
Holy Kural #८३५
मूर्ख एका जन्मात स्वतःविषयी इतके बोलतो की त्यामुळे सात जन्म नरकात निःशंक स्थान मिळेल.

Tamil Transliteration
Orumaich Cheyalaatrum Pedhai Ezhumaiyum
Thaanpuk Kazhundhum Alaru.

Explanations
Holy Kural #८३६
क्षणभर टिकणारे उद्योग जो आरंभतो आणि त्यांचीही पुषे माती करतो, तो पुढे गोत्यात, बंधनात पडल्याशिवाय राहणार नाही.

Tamil Transliteration
Poipatum Ondro Punaipoonum Kaiyariyaap
Pedhai Vinaimer Kolin.

Explanations
Holy Kural #८३७
मूर्खाला मिळालेल्या ठेव्यामुळे इतरेजनांची चंह्गल उशेल; घरची मात्र उपशी मरतील.

Tamil Transliteration
Edhilaar Aarath Thamarpasippar Pedhai
Perunjelvam Utrak Katai.

Explanations
Holy Kural #८३८
मूर्खाच्या हातात मैल्यवान वस्तू पडल्या तर आधीच मर्कट तशात मद्य प्यायलेला, अशासारखा तो वागेल.

Tamil Transliteration
Maiyal Oruvan Kaliththatraal Pedhaidhan
Kaiyondru Utaimai Perin.

Explanations
Holy Kural #८३९
मूर्खांची मैत्री मोठी गमतीची असते; ती तुटली तरी दुःख होत नाही.

Tamil Transliteration
Peridhinidhu Pedhaiyaar Kenmai Pirivinkan
Peezhai Tharuvadhon Ril.

Explanations
Holy Kural #८४०
न धुतलेला पाय कोचावर ठेवावा, तद्वत सन्मान्य लोकांच्या सभेत मूर्खाने पाऊल ठेवणे होय.

Tamil Transliteration
Kazhaaakkaal Palliyul Vaiththatraal Saandror
Kuzhaaaththup Pedhai Pukal.

Explanations
🡱