मैत्री

Verses

Holy Kural #७८१
मैत्रीहून दुर्मिळ जगात काय आहे? शत्रूच्या सर्व दुष्‍ट कारस्थानांपासून बचाव करणारे मैत्रीहून अधिक बळकट असे चिलखत कोठे मिळणार?

Tamil Transliteration
Seyarkariya Yaavula Natpin Adhupol
Vinaikkariya Yaavula Kaappu.

Explanations
Holy Kural #७८२
थोरांची मैत्री शुक्लेन्दुवत वर्धमान असते; मूर्खाची कृष्‍णपक्षातील चंद्राप्रमाणे असते.

Tamil Transliteration
Niraineera Neeravar Kenmai Piraimadhip
Pinneera Pedhaiyaar Natpu.

Explanations
Holy Kural #७८३
थोरांची मैत्री थोर ग्रंथांच्या अध्ययनाप्रमाणे आहे; जितके अधिक अंतरंगत शिरावे, तितकी अधिकच शोभा नि गोडी.

Tamil Transliteration
Navildhorum Noolnayam Polum Payildhorum
Panputai Yaalar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #७८४
मैत्री म्हणजे गप्पा नव्हे, केवळ हास्यविनोद नव्हे; तर आपण चुकीच्या मार्गाने जात असता ती कानौघाडणीही करते व सावरते.

Tamil Transliteration
Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan
Mersenaru Itiththar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #७८५
नेहमी भटणे व एकमेकांच्या जवळ बसणे या वरपांगी गोष्‍टी; मैत्रीचे बंधन हृदयैक्यामुळे दृढ होत असते.

Tamil Transliteration
Punarchchi Pazhakudhal Ventaa Unarchchidhaan
Natpaang Kizhamai Tharum.

Explanations
Holy Kural #७८६
तोंडदेखल्या स्मित करणे म्हणजे मैत्री नव्हे; हृदयाला हसविणारी प्रीती जेथे असते तेथे मैत्री असते.

Tamil Transliteration
Mukanaka Natpadhu Natpandru Nenjaththu
Akanaka Natpadhu Natpu.

Explanations
Holy Kural #७८७
पापापासून परावृत्त करणारा, सन्मार्गकडे वळविणारा, विपत्तीत बाजू घेणारा, तो खरा मित्र.

Tamil Transliteration
Azhivi Navaineekki Aaruyththu Azhivinkan
Allal Uzhappadhaam Natpu.

Explanations
Holy Kural #७८८
वान्याने कमरेचे वस्त्र उडवले जात असता ते सावरण्यासाठी हात ज्याप्रमाणे झटकन धावतो, त्याप्रमाणे उघडया पडलेल्या मित्राच्या साहाय्यास धावतो तोच खरा मित्र.

Tamil Transliteration
Utukkai Izhandhavan Kaipola Aange
Itukkan Kalaivadhaam Natpu.

Explanations
Holy Kural #७८९
मैत्रीचे खरे माहेर कोठे? जेथे दोन मने परस्परांची उन्नती व्हावी म्हणून शक्य त्या सर्व गोष्‍टींत सहकार्य करतात तेथे.

Tamil Transliteration
Natpirku Veetrirukkai Yaadhenin Kotpindri
Ollumvaai Oondrum Nilai.

Explanations
Holy Kural #७९०
तो मजवर इतके प्रेम करतो, मी त्याच्यावर इतके प्रेम करतो, असे किती जरी म्हटले तरी जी मैत्री मोजली जाते तिच्यात काहीतरी कमी आहे.

Tamil Transliteration
Inaiyar Ivaremakku Innamyaam Endru
Punaiyinum Pullennum Natpu.

Explanations
🡱