मैत्रीसाठी योग्यायोग्य परीक्षा

Verses

Holy Kural #७९१
प्रथम पारख केल्याशिवाय मैत्री करणे याच्यासारखा धोका नाही. कारण एकदा मैत्री जडली म्हणजे ज्याला हृदय म्हणून आहे, तो ती सोडणार नाही.

Tamil Transliteration
Naataadhu Nattalir Ketillai Nattapin
Veetillai Natpaal Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #७९२
प्रथम परीक्षा केल्याशिवाय जो मित्र जोडतो तो स्वतःवर संकट ओढवून घेतो. अशा गोष्‍टीचा परिणाम अखेर प्राणनाशात होतो.

Tamil Transliteration
Aaindhaaindhu Kollaadhaan Kenmai Kataimurai
Thaansaam Thuyaram Tharum.

Explanations
Holy Kural #७९३
ज्याच्याशी मैत्री करावयाची असेल, त्याचे कुटुंब, त्याचे गुणावगुण, त्याचे आप्‍तेष्‍ट्मित्र, या सर्वांची नीट चौकशी करून मगच मैत्री जोडावी.

Tamil Transliteration
Kunamum Kutimaiyum Kutramum Kundraa
Inanum Arindhiyaakka Natpu.

Explanations
Holy Kural #७९४
जो सत्‍कुलज आहे, जो निंदा, अपकीर्ती यांना भितो, अशाची मैत्री वाटेल ती किंमत देऊन जोडावी.

Tamil Transliteration
Kutippirandhu Thankan Pazhinaanu Vaanaik
Kotuththum Kolalventum Natpu.

Explanations
Holy Kural #७९५
ज्यांना सन्मार्ग माहीत आहे, तू वाईट मार्गाने जाताच जे तुझी नीट कानौघाडणी करू शकतील, अशांनाच मित्र कर.

Tamil Transliteration
Azhachcholli Alladhu Itiththu Vazhakkariya
Vallaarnatapu Aaindhu Kolal.

Explanations
Holy Kural #७९६
विपत्तीतही एक गुण आहे; मित्रांची प्रीती मेजण्याचे विपत्ती हे एक माप आहे.

Tamil Transliteration
Kettinum Untor Urudhi Kilaignarai
Neetti Alappadhor Kol.

Explanations
Holy Kural #७९७
मूर्खांच्या मैत्रीपासून मुक्‍तता हा सर्वांत मोठा फायदा आहे.

Tamil Transliteration
Oodhiyam Enpadhu Oruvarkup Pedhaiyaar
Kenmai Oreei Vital.

Explanations
Holy Kural #७९८
ज्या गोष्‍टीत अपयश आल्याने तुला फार वाईट वाटेल, त्यांना आरंभूच नको; विपत्तीत जे तुला टाकून जातील आशांची मैत्री नको.

Tamil Transliteration
Ullarka Ullam Sirukuva Kollarka
Allarkan Aatraruppaar Natpu.

Explanations
Holy Kural #७९९
आपत्‍काली दगा देणान्याच्या मैत्रीचा विचार मनात येताच मृत्युशय्येवरही हृदय करपून जाईल.

Tamil Transliteration
Ketungaalaik Kaivituvaar Kenmai Atungaalai
Ullinum Ullanj Chutum.

Explanations
Holy Kural #८००
पात्र व्यक्‍तींची मैत्री मोठया कसोशीने मिळव; अपात्रांची संगती, त्यांना काही देऊन का होईना, परंतु सोडून दे.

Tamil Transliteration
Maruvuka Maasatraar Kenmaion Reeththum
Oruvuka Oppilaar Natpu.

Explanations
🡱