योग्य संधी ओळखणे

Verses

Holy Kural #४८१
ज्या राजाला आपले स्जत्रू जिंकून ध्यायचे आहेत, त्याने संघांचे महत्व नीट ओळ्खले पाहिजे. दिवस असतो तेव्हाच कावळा घुबडावर विजय मिळवितो.

Tamil Transliteration
Pakalvellum Kookaiyaik Kaakkai Ikalvellum
Vendharkku Ventum Pozhudhu.

Explanations
Holy Kural #४८२
काळाच्या मागे न राहता बरोबर राहा. म्हणजे भाग्यदेवतेशी तुझा दृढ संभंध राहील.

Tamil Transliteration
Paruvaththotu Otta Ozhukal Thiruvinaith
Theeraamai Aarkkung Kayiru.

Explanations
Holy Kural #४८३
योग्य साधने योजून नि योग्य वेळ ओळखून जर मनुष्य कार्यप्रवृत्त होईल तर त्याला अशक्य काय आहे?

Tamil Transliteration
Aruvinai Yenpa Ulavo Karuviyaan
Kaalam Arindhu Seyin.

Explanations
Holy Kural #४८४
तुझे हेतू योग्य असतील नि वेळही योग्य असेल, तर सारी पृथ्वी तू जिंकून घेशील.

Tamil Transliteration
Gnaalam Karudhinung Kaikootung Kaalam
Karudhi Itaththaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #४८५
जे विजिगीषू आहेत ते योग्य संधीची वाट पाहत असतात. ते गोंधळणार नाहीत, घडबड घाई कराणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Kaalam Karudhi Iruppar Kalangaadhu
Gnaalam Karudhu Pavar.

Explanations
Holy Kural #४८६
जोराचा तडाखा देण्यापूर्व शेळी जरा मागे येते. सामर्थ्यवान मनुष्य निष्क्रिय दिसला तरी त्याचे निष्क्रियत्व या तन्हेचे असते.

Tamil Transliteration
Ookka Mutaiyaan Otukkam Porudhakar
Thaakkarkup Perun Thakaiththu.

Explanations
Holy Kural #४८७
शहाणा मनुष्य त्याच वेळेस आपला क्रोध दाखवीत नाही. तो त्याला मनात ठेवून योग्य संधीची वाट पाहात बसतो.

Tamil Transliteration
Pollena Aange Puramveraar Kaalampaarththu
Ulverppar Olli Yavar.

Explanations
Holy Kural #४८८
तुझे शत्रू तुझ्यापेक्षा बलवान असतील तेव्हा त्यांच्यासमोर नमते घे; परंतु त्यांची शक्‍ती कमी होत आहे असे दिसताच जर त्यांच्यावर निर्धाराने हल्ला चढवशील तर त्यांचा उच्छेद करशील.

Tamil Transliteration
Serunaraik Kaanin Sumakka Iruvarai
Kaanin Kizhakkaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #४८९
कधी न येणारी संधीही गमावलीस तरी रडत बसू नकोस. अशक्याही पुन्हा मिळवीन अशा निर्धाराने कामाला लाग.

Tamil Transliteration
Eydhar Kariyadhu Iyaindhakkaal Annilaiye
Seydhar Kariya Seyal.

Explanations
Holy Kural #४९०
वेळ प्रतिकूल असेल त्या वेळेस करकोच्याप्रमाणे निष्‍क्रियतेचे ढोंग कर; परंतु योग्य वेळ येताव (भरतीची वेळ येताव) झपाटयाने प्रहार कर (करकोच्याच्या चोचीच्या वेगाने घाव घाल)

Tamil Transliteration
Kokkokka Koompum Paruvaththu Matradhan
Kuththokka Seerththa Itaththu.

Explanations
🡱