लज्जेची जाणीव

Verses

Holy Kural #१०११
स्वतःला न शोभणारे कर्म करायला सज्जन लोक लाजतात. त्यांची ही लज्जा स्त्रियांच्या लज्जाशीलतेहून निराळी असते.

Tamil Transliteration
Karumaththaal Naanudhal Naanun Thirunudhal
Nallavar Naanup Pira.

Explanations
Holy Kural #१०१२
अन्न, वस्त्र, संतती या गोष्‍टी अर्वांना सारख्याच असतात. माणसाचे वैशिष्‍ट्य वरील लज्जाशीलतेत आहे.

Tamil Transliteration
Oonutai Echcham Uyirkkellaam Veralla
Naanutaimai Maandhar Sirappu.

Explanations
Holy Kural #१०१३
प्राण शरीरात असतो; थोरपणा पवित्र लजाशीलतेत असतो.

Tamil Transliteration
Oonaik Kuriththa Uyirellaam Naanennum
Nanmai Kuriththadhu Saalpu.

Explanations
Holy Kural #१०१४
सलज्जता हा थोरांचा अलंकार होय; निर्लज्जपणे बडबडणारा दोळयांपुढे नको असे वाटते.

Tamil Transliteration
Aniandro Naanutaimai Saandrorkku Aqdhindrel
Piniandro Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #१०१५
दुसन्याचा अपमान स्वतःचा समजून जे खाली मान घालतात, ते कोमल मधुर भावनांचे माहेर होत.

Tamil Transliteration
Pirarpazhiyum Thampazhiyum Naanuvaar Naanukku
Uraipadhi Ennum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #१०१६
ज्या साधनांचा उपयोग केल्याने मान खाली घालावी लागणार नाही, अशा साधनांहून भिन्न साधनांनी थोर लोक राज्य मिळविण्याचाही प्रयत्‍न करणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Naanveli Kollaadhu Manno Viyangnaalam
Penalar Melaa Yavar.

Explanations
Holy Kural #१०१७
ज्यांची स्वाभिमान-भावना उती हळुवार आहे, ते अपकीर्ती न व्हावी म्हणून प्राणही फेकतील; प्राण वाचावेत म्हणून ते लाज उगाळून पिणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Naanaal Uyiraith Thurappar Uyirpporuttaal
Naandhuravaar Naanaal Pavar.

Explanations
Holy Kural #१०१८
ज्या गोष्‍टींमुळे दुसन्यास लाज वाटते, त्या गोष्‍टींनी ज्यांना लाज वाटत नसेल, त्यांच्याबद्दल धर्माला लाज वाटते.

Tamil Transliteration
Pirarnaanath Thakkadhu Thaannaanaa Naayin
Aramnaanath Thakkadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०१९
परंपरागत कुलाचार न पाळल्याने मनुष्य कदाचित कुटुंबाला मुकेल; परंतु तो लाजच सोडील तर त्याला सान्याच हितमंगलाला मुकाबे लागेल.

Tamil Transliteration
Kulanjutum Kolkai Pizhaippin Nalanjutum
Naaninmai Nindrak Katai.

Explanations
Holy Kural #१०२०
ज्यांना लाज नाही, ते जिवंत असून मेलेलेच समजावे; कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे ते जीवनाचे नाटक करतात झाले!

Tamil Transliteration
Naanakath Thillaar Iyakkam Marappaavai
Naanaal Uyirmarutti Atru.

Explanations
🡱