विद्या

Verses

Holy Kural #३९१
संपाद्य विद्या सात यत्नपूर्वक संपूर्णपणे संपादावी.

Tamil Transliteration
Karka Kasatarak Karpavai Katrapin
Nirka Adharkuth Thaka.

Explanations
Holy Kural #३९२
मनुष्याचे खरे डोळे दोन : अंकज्ञान नि अक्षरज्ञान. (गणित नि लेखन)

Tamil Transliteration
Ennenpa Enai Ezhuththenpa Ivvirantum
Kannenpa Vaazhum Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #३९३
जे विद्यावंत आहेत, तेच खरे डोळस; इतरांच्या तोंडावर दोन खाचा फक्‍त आहेत.

Tamil Transliteration
Kannutaiyar Enpavar Katror Mukaththirantu
Punnutaiyar Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #३९४
विद्वानांचा मेळावा म्हणजे आनंदाची पर्वणी, ती खरी दिवाळी, तो खरा दसरा, पुन्हा वियुक्‍त होताना त्यांची हृदये किती कष्‍टी होतात; उदासीन होतात?

Tamil Transliteration
Uvappath Thalaikkooti Ullap Piridhal
Anaiththe Pulavar Thozhil.

Explanations
Holy Kural #३९५
याचक धनिकासमोर धुळीत वाकतो, त्याप्रमाणे गुरूसमोर बाकावे लागले तरी तॊ विद्या मिळवीत असतोस. जे विद्या मिळवू इच्छीत नाहीत ते खरे नीच जातीचे.

Tamil Transliteration
Utaiyaarmun Illaarpol Ekkatrung Katraar
Kataiyare Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #३९६
ज्ञान हे वाळूतील झन्याप्रमाणे आहे; जितके खोल खणाल तितके अधिकच स्वच्छ नि उत्कृष्‍ट पानी.

Tamil Transliteration
Thottanaith Thoorum Manarkeni Maandharkkuk
Katranaith Thoorum Arivu.

Explanations
Holy Kural #३९७
विद्वानाला सर्वत्र स्वदेशच आहे; हे विश्‍व त्याचे घर बनते. असे आहे तरीही मनुष्य मरेपर्यत ज्ञानार्जनाच्या बाबतीत उदासीन का बरे राहतो?

Tamil Transliteration
Yaadhaanum Naataamaal Ooraamaal Ennoruvan
Saandhunaiyung Kallaadha Vaaru.

Explanations
Holy Kural #३९९
ज्या ज्ञानाने मला आनंद होतो, ते ऐकून इतरांनाही होईल हे विद्वान मनुष्य जाणतो; आणि म्हणून तो ज्ञानावर अधिकच प्रेम करू लागतो.

Tamil Transliteration
399 Thaamin Puruvadhu Ulakin Purak Kantu
Kaamuruvar Katrarin Thaar.

Explanations
Holy Kural #४००
खरा अन्याय नि निर्दोष असा ठेवा जर कोणता असेल तर तो ज्ञानाचा होय; त्याच्यापुढे बाकी सारी संपत्ती तुच्छ आहे.

Tamil Transliteration
Ketil Vizhuchchelvam Kalvi Yoruvarku
Maatalla Matrai Yavai.

Explanations
Holy Kural #३९८
या जन्मी मिळविलेल्या विद्येने तुम्हांला सात जन्मभर श्रेष्‍ठता लाभेल.

Tamil Transliteration
Orumaikkan Thaan Katra Kalvi Oruvarku
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu.

Explanations
🡱