विरही प्रेमामुळे आलेली पांडुरता

Verses

Holy Kural #११८१
प्रियकराला जायला मीच होऊन शेचटी संमती दिली; आता या माझ्या पांडुरतेबद्दल मी कोणाकंड तक्रार करू?

Tamil Transliteration
Nayandhavarkku Nalkaamai Nerndhen Pasandhaven
Panpiyaarkku Uraikko Pira.

Explanations
Holy Kural #११८२
ही पांडुरता त्याचे अपत्य आहे आणि म्हणून त्याचा मला अभिमान वाटते. ही पांडुरता माझ्या सर्व शरीरावर पसरली आहे.

Tamil Transliteration
Avardhandhaar Ennum Thakaiyaal Ivardhandhen
Menimel Oorum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #११८३
माझे सौंदर्य नि माझी लज्जा तो घेऊन गेला; आणि त्याचा मिबदला म्हणून दुसरे काही नाही तर निदान मनोव्यथा नि हा फिकटपणा देऊन गेला.

Tamil Transliteration
Saayalum Naanum Avarkontaar Kaimmaaraa
Noyum Pasalaiyum Thandhu.

Explanations
Holy Kural #११८४
माझ्या मनात दुसरे-तिसरे काहीएक नसून त्याचेच विचार सारखे असतात; माझी वाचाही इतर काही न बोलता त्याचीत स्तुती करीत असते; तरीही ही पांडुरता माझ्या शरीरावर का बरे? काय आहे ही जादुगिरी?

Tamil Transliteration
Ulluvan Manyaan Uraippadhu Avardhiramaal
Kallam Piravo Pasappu.

Explanations
Holy Kural #११८५
त्या दिवशीही तो असाच तिकडे गेला आणि ही पांडुरता माझ्याकडे आली.

Tamil Transliteration
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu.

Explanations
Holy Kural #११८६
दिव्याच्या विझण्याची अंधार वाट पाहत असतो; त्याप्रमाणे आमची ताटापूट केव्हा ह्प्ते, याची ही पांडुरता वाट पाहत असते.

Tamil Transliteration
Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan
Muyakkatram Paarkkum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #११८७
मी त्याच्या आलिंगनात होने; मी त्याला दूर केले मात्र, तो दुसन्याच क्षणी या पांडुरतेने मला ग्रासले.

Tamil Transliteration
Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil
Allikkol Vatre Pasappu.

Explanations
Holy Kural #११८८
लोक मेले मला म्हणतात की, "पाहा कशी भूतासारखी पांढरी फटफटीत झाली आहे!" परंतु तो सोडून गेला म्हणून त्याला मात्र कोणी बोलत नाही.

Tamil Transliteration
Pasandhaal Ivalenpadhu Allaal Ivalaith
Thurandhaar Avarenpaar Il.

Explanations
Holy Kural #११८९
हे सखी, तू त्याचीच बाजू घेणार नि त्याला निरपराधी ठरविणार? मी पांढरी फटफटीत झाल्ये आहे याचे तुला काय सुखदुःख?

Tamil Transliteration
Pasakkaman Pattaangen Meni Nayappiththaar
Nannilaiyar Aavar Enin.

Explanations
Holy Kural #११९०
माझ्या प्रियकराला दुष्‍ट म्हणून ते नावे ठेवणार नसतील तर माझे हे शरीर कितीही कृशा नि फिकट झाले तरी मी आनंदच मानीन (एकदम वृत्तीत बदल होऊन ती शेवटी म्हणते)

Tamil Transliteration
Pasappenap Perperudhal Nandre Nayappiththaar
Nalkaamai Thootraar Enin.

Explanations
🡱