विरोधी वृत्ती

Verses

Holy Kural #८५१
दुसन्याला नेहमी उडवून लावण्याच्या वृत्तीमुळे शेटवी द्वेष जन्माला येतो.

Tamil Transliteration
Ikalenpa Ellaa Uyirkkum Pakalennum
Panpinmai Paarikkum Noi.

Explanations
Holy Kural #८५२
मुद्दाम भांडण उकरून काडःअण्यासाठी युझा शेजारी जरी अपाय करायला आला, तरीही तू सूडबुद्धी मनात न बाळगणे उत्तम.

Tamil Transliteration
Pakalkarudhip Patraa Seyinum Ikalkarudhi
Innaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #८५३
नेहमी भांडणे उकरीत वसण्याचा रोग फार वाईट; या रोगापासून मुक्‍त होणारा कायम टिकणारी कीर्ती मिळवील.

Tamil Transliteration
Ikalennum Evvanoi Neekkin Thavalillaath
Thaavil Vilakkam Tharum.

Explanations
Holy Kural #८५४
उद्धटपणासारखा अवगुण नाही. तो तुला हृदयातून घालवता आला तर तुला परमोच्च आनंद लाभेल.

Tamil Transliteration
Inpaththul Inpam Payakkum Ikalennum
Thunpaththul Thunpang Ketin.

Explanations
Holy Kural #८५५
जो वैर टाळतो, त्याला धुळीस मिळविण्याची कोण इच्छा करील?

Tamil Transliteration
Ikaledhir Saaindhozhuka Vallaarai Yaare
Mikalookkum Thanmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #८५६
शेजान्यावर सदैव जळफळणारा आणि उद्धटपणातच आनंद मानणारा लवकरच ठेचाळेल नि पडेल.

Tamil Transliteration
Ikalin Mikalinidhu Enpavan Vaazhkkai
Thavalum Ketalum Naniththu.

Explanations
Holy Kural #८५७
जो राजा कलहप्रिय आहे, मत्सरी आहे, त्याला देशाच्या अभ्युदयाची दुष्‍टी नसते.

Tamil Transliteration
Mikalmeval Meypporul Kaanaar Ikalmeval
Innaa Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #८५८
कलहनिवृत्ती भाग्य देते; परंतु कलहाचे भूतच वाढवाल तर लगेलग नाश आल्याशिवाय राहणार नाही.

Tamil Transliteration
Ikalirku Edhirsaaidhal Aakkam Adhanai
Mikalookkin Ookkumaam Ketu.

Explanations
Holy Kural #८५९
तुमच्यावर दैव सुप्रसन्न असेल तर तुम्ही क्रोधवश होणार नाही; परंतु दैवाने तुमचा नाश करायचेच ठरवीले असेल, तर तुम्ही शेजान्याजवळ इतक्या घमेंडखोरपणाने वागाल की सीमा नाही.

Tamil Transliteration
Ikalkaanaan Aakkam Varungaal Adhanai
Mikalkaanum Ketu Thararku.

Explanations
Holy Kural #८६०
उद्धटपणामुळे सारी कटुता जन्मते; सुस्वभावमुळे शांती नि ऐक्य यांचे मधुर फल मिळते.

Tamil Transliteration
Ikalaanaam Innaadha Ellaam Nakalaanaam
Nannayam Ennum Serukku.

Explanations
🡱