शिकण्याच्या बाबतीत काळजी न घेणे

Verses

Holy Kural #४०१
भरपूर ज्ञान असल्याशिवाय सिंहासनावर बसणे म्ह्णजे पटाशिवाय सोंगटया खेळण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Arangindri Vattaati Yatre Nirampiya
Noolindrik Kotti Kolal.

Explanations
Holy Kural #४०२
ज्ञानाशिवायसभेत वक्‍ता म्हणुन मिरविण्याची इच्छा करणे हे करूप स्त्रीने सर्वांकडून वाहवा मिळविण्याची इच्छा करण्याप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Kallaadhaan Sorkaa Murudhal Mulaiyirantum
Illaadhaal Penkaamur Ratru.

Explanations
Holy Kural #४०३
विद्वानांसमोर मौन धरणारा मूर्ख असला तरी पंडित मानला जाईल.

Tamil Transliteration
Kallaa Thavarum Naninallar Katraarmun
Sollaa Thirukkap Perin.

Explanations
Holy Kural #४०४
अनधीत मनुष्य कितीही हुशार असला तरी प्रज्ञावंत लोक त्याच्या मताला मान देत नाहीत.

Tamil Transliteration
Kallaadhaan Otpam Kazhiyanan Raayinum
Kollaar Arivutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #४०५
अध्ययनाची उपेक्षा करून आपणा हुशार व व शहाणे आहोत अशी कल्पना कर्य़्न जो बसतो, त्याने सभेत तोण्ड उघडताच त्याची फजिती होते.

Tamil Transliteration
Kallaa Oruvan Thakaimai Thalaippeydhu
Sollaatach Chorvu Patum.

Explanations
Holy Kural #४०६
अधययनहीन मनुष्य पीक न देणान्या पडित वावराप्रमाणे आहे. हा केवळ जिवंत आहे एवढेच त्याच्याविषयी बोलतील.

Tamil Transliteration
Ularennum Maaththiraiyar Allaal Payavaak
Kalaranaiyar Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #४०७
ज्याची बुद्धी सूक्ष्म नि महान वस्तूत शिरू शकत नाही, तो बाहेरून कितीही सुंदर असला तरी ते त्याचे सौन्दर्य मातीच्या मूर्तीच्या सौन्दर्या प्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Nunmaan Nuzhaipulam Illaan Ezhilnalam
Manmaan Punaipaavai Yatru.

Explanations
Holy Kural #४०८
विद्वान मनुष्य दरिद्रो असतो हो गोष्‍ट खरी; परंतु मूर्खांच्या हाती द्रव्य असणे ही गोष्‍ट फारच वाईट.

Tamil Transliteration
Nallaarkan Patta Varumaiyin Innaadhe
Kallaarkan Patta Thiru.

Explanations
Holy Kural #४०९
हीन कुळात जन्मूनही ज्यानेज्ञान मिळविले, अशाला जसा मानसन्मान मिळेल तसा मोठया कुळात जन्मून परंतु अडाणी असणान्याला मिळणार नाही.

Tamil Transliteration
Merpirandhaa Raayinum Kallaadhaar Keezhppirandhum
Katraar Anaiththilar Paatu.

Explanations
Holy Kural #४१०
पशूहून मनुष्य जितका श्रेष्‍ठ, तितका मूर्खाहून विद्वान श्रेष्‍ठ.

Tamil Transliteration
Vilangotu Makkal Anaiyar Ilangunool
Katraarotu Enai Yavar.

Explanations
🡱