शुद्ध वर्तन

Verses

Holy Kural #१३१
ज्याचे वर्तन विशुद्ध आहे, त्याला सारे सन्मानतात. प्राणहूनही विशुद्ध वर्तनाला अधिक महत्व आहे.

Tamil Transliteration
Ozhukkam Vizhuppan Tharalaan Ozhukkam
Uyirinum Ompap Patum.

Explanations
Holy Kural #१३२
आपल्या वर्तनाकडे डोळयांच तेल घालून पाहत जा. तू जगात कितीही शोध केलास, तरी सद्‌वर्तनासरखा मित्र तुला मिळणार नाही

Tamil Transliteration
Parindhompik Kaakka Ozhukkam Therindhompith
Therinum Aqdhe Thunai.

Explanations
Holy Kural #१३३
विशुद्ध जीवनावरून सत्कुलजता कलून येते; नीच वर्तनाने मनुष्य नीचांत जाऊन पडतो.

Tamil Transliteration
Ozhukkam Utaimai Kutimai Izhukkam
Izhindha Pirappaai Vitum.

Explanations
Holy Kural #१३४
विसरलेले वेदही पुन्हा पाठ करता येतील; परंतु सत्पथच्युत ब्राह्मण चिरपतित झाला.

Tamil Transliteration
Marappinum Oththuk Kolalaakum Paarppaan
Pirappozhukkang Kundrak Ketum.

Explanations
Holy Kural #१३५
मत्सर्ग्रस्तास वैभव नाही, त्याचप्रमाणे दुराचारी माणसासही.

Tamil Transliteration
Azhukkaa Rutaiyaankan Aakkampondru Illai
Ozhukka Milaankan Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #१३६
निग्रही लोक सन्मार्गवर दृढ राहतात. उन्मार्गगामी होण्याने कोणत्या आपत्ती येतात याची त्यांना जाणीव उसते.

Tamil Transliteration
Ozhukkaththin Olkaar Uravor Izhukkaththin
Edham Patupaak Karindhu.

Explanations
Holy Kural #१३७
सदाचारी मनुष्य सर्वत्र गौरविला जातो; दुराचारी माणसास सर्वत्र अपवाद नि अपकीर्ती सोसावी लगतात.

Tamil Transliteration
Ozhukkaththin Eydhuvar Menmai Izhukkaththin
Eydhuvar Eydhaap Pazhi.

Explanations
Holy Kural #१३८
सदाचार भाग्ययाची जननी; तर दुराचार संकटाची जजनी.

Tamil Transliteration
Nandrikku Viththaakum Nallozhukkam Theeyozhukkam
Endrum Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #१३९
चुकूनही सत्कुळात जन्मणान्याच्या तोंडून अपशब्द बाहेर पडणार नाही.

Tamil Transliteration
Ozhukka Mutaiyavarkku Ollaave Theeya
Vazhukkiyum Vaayaar Solal.

Explanations
Holy Kural #१४०
मूर्खना तू कितीही शिकवायची खटपट केलीस, तरी सदाचारी माणसांप्रमाणो वागायला ते कधीच शिकणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Ulakaththotu Otta Ozhukal Palakatrum
Kallaar Arivilaa Thaar.

Explanations
🡱