संपत्तीचा उपयोग न करणे

Verses

Holy Kural #१००१
संपत्ती साठवून तिचा उपभोग न घेणारा मृतवत समजावा.

Tamil Transliteration
Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #१००२
राशिवेरी द्रव्य जमवून यत्किंचितही उपयोग न करणारा कवडीचुंबक कृपण मनुष्य पुढील जन्मी भूत होईल.

Tamil Transliteration
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu.

Explanations
Holy Kural #१००३
जे नेहमी संचयच करतात, कीर्तीची ज्यांना स्पृहा नाही, त्यांचे जगणे पृथ्वीला भारभूत होय.

Tamil Transliteration
Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai.

Explanations
Holy Kural #१००४
शेजान्यांचा लोभ, प्रेम, स्नेह मिळविण्याविषयी बेफिकीर असलेला आपल्या मागे ठेवील तरी काय?

Tamil Transliteration
Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan.

Explanations
Holy Kural #१००५
जे दुस्न्यांस देत नाहीत, स्वतःही उपभोगत नाहीत, त्यांची कोटी कोटी संपत्ती असली तरी काय उपयोग?

Tamil Transliteration
Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il.

Explanations
Holy Kural #१००६
जो दुसन्यास देत नाही, स्वतः भोगत नाही, तो संपत्तीला मिळालेला शाप होय.

Tamil Transliteration
Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan.

Explanations
Holy Kural #१००७
जवळ असूनही गरजू माणसास देत नाही, तो एकटी राहून आपले तारूण्य व्यर्थ दवडणान्या तरुणीप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru.

Explanations
Holy Kural #१००८
ज्याच्यावर लोकांचे प्रेम नाही, त्याचे वैभव गावाच्या मध्यभागी वैभवाने शोभणान्या विषवृक्षाप्रमाणे आहे.

Tamil Transliteration
Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru.

Explanations
Holy Kural #१००९
जो मनात कधीही धर्मविचार करीत नाही, केवल धनाच्या राशी जोडीत असतो, तो स्वतःचे नि मन दोघांना अपाशी ठेवतो. त्याचे द्रव्य दुसन्यांचे धन होते.

Tamil Transliteration
Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar.

Explanations
Holy Kural #१०१०
उपकार करण्यात ज्याने सारे गमावले, त्याला आलेली कष्‍टदशा रिकाम्या झालेल्या पावसाळी ढगाप्रमाणे समजावी; ती फार वेळ राहणार नाही.

Tamil Transliteration
Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu.

Explanations
🡱