संयम

Verses

Holy Kural #१२१
संयम स्वर्गाकडे नेतो; बेताल वासना-विकार अनंत अंधारात नेतात.

Tamil Transliteration
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai
Aarirul Uyththu Vitum.

Explanations
Holy Kural #१२२
संयमाला मौल्यवान ठिव्याप्रमाणो जप. जगात याहॊन अधिक मेलाचे काहे नाही.

Tamil Transliteration
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam
Adhaninooung Killai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #१२३
या जगातील वस्तूंचे योग्य मूल्यमापन जो करतो आणि संयमी जीवन जगतो, त्याला ज्ञान व इतर आनंद प्राप्त होतात

Tamil Transliteration
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu
Aatrin Atangap Perin.

Explanations
Holy Kural #१२४
ज्याने मन जिकले आणि जो कर्तव्यदक्ष आहे, तो पर्वताहूनही भव्य आहे.

Tamil Transliteration
Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram
Malaiyinum Maanap Peridhu.

Explanations
Holy Kural #१२५
नम्रता सर्वानाच शोभते; परंतु श्रीमंताचे ठिकाणि ती सकल सौंदर्याने शॊभते.

Tamil Transliteration
Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum
Selvarkke Selvam Thakaiththu.

Explanations
Holy Kural #१२६
कासवाप्रमाने इंद्रिये जो आकर्षून ठेवतो, त्याला सात जन्म पुरेल इतका मोठा ठेवा मिळयो.

Tamil Transliteration
Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #१२७
दुसन्या कोणत्या जोष्टीला लगाम नाही घालता आला, तर निदान जिभेला तरी घाल; उच्छृंखल जीभ वाटल ते बोलेल आणि तुला दु:खाच्या दरीत लोटेल.

Tamil Transliteration
Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal
Sokaappar Sollizhukkup Pattu.

Explanations
Holy Kural #१२८
एका शब्दानेही दुसन्याला दुखविलेस, तर तुझ्या सर्व गुणांची माती झाली उसे समज.

Tamil Transliteration
Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin
Nandraakaa Thaaki Vitum.

Explanations
Holy Kural #१२९
विस्तवाने भाजलेले बरे होते; परंतु जिमेने भजल्यामुळे झालेली जखम कधी सुकत नाही.

Tamil Transliteration
Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe
Naavinaar Sutta Vatu.

Explanations
Holy Kural #१३०
अंतःकारणात क्रोधाला थारा न देणान्या संयमी स्थितप्रज्ञावे दर्शन घ्यायला प्रतुअक्ष येतो.

Tamil Transliteration
Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi
Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu.

Explanations
🡱